Foto: Aangeleverd
ingezonden mededeling

Aansprakelijkheid bij letselschade

  •   123 keer gelezen

Letselschade

Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje maar toch hoor je het vaak. Een fietser aangereden door auto, de macht verloren over het stuur of een ongeluk tijdens het sporten. In één mensen leven gebeurt het niet vaak maar in een land met 17 miljoen inwoners haalt dit dan toch dagelijks het nieuws. Daarom is het belangrijk om te weten wat je moet doen wanneer dit jou overkomt.

Aansprakelijkheid bij letselschade

In de eerste periode na het ongeval komt er vaak veel op het slachtoffer af. Gezondheid en herstel is het eerste waar u aan denkt, maar het ongeval kan bijvoorbeeld ook leiden tot extra kosten of tot een terugval in inkomsten.

Als u letsel oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft u als slachtoffer recht op vergoeding van de schade door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Onze advocaten staan slachtoffers bij in het vaststellen van de aansprakelijkheid.

De schade verhalen

Zodra de aansprakelijkheid is vastgesteld, wordt vastgesteld wat de omvang is van de schade die is ontstaan door het ongeval. Dit zijn in ieder geval alle kosten die u niet zou hebben gemaakt, als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Hieronder vallen kosten voor behandelingen, huishoudelijke hulp, eventuele aanpassingen aan de woning, maar ook de kosten van de advocaat (buitengerechtelijke kosten). Om deze kosten inzichtelijk te maken kun je bijvoorbeeld je letselschade berekenen.

Ook een gemis aan inkomsten, toekomstig verdienvermogen en pensioenschade zijn aspecten die aan de orde kunnen zijn. Onder omstandigheden komt ook immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Hierbij valt te denken aan smartengeld of shockschade.

Advocaatkosten gedekt onder aansprakelijkheidsverzekering

Onze advocaten staan slachtoffers bij in het vaststellen van de omvang van de geleden en in de toekomst nog te lijden schade en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de partij die hiervoor aansprakelijk is.

Vaak is sprake van een aansprakelijkheidsverzekeraar die zorgdraagt voor betaling van de schadevergoeding, waaronder advocaatkosten. Wij kunnen je dus bijstaan, zonder dat u met onze rekeningen wordt geconfronteerd.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }