• Jongeren genieten tijdens de recente editie van By the Creek.
• Jongeren genieten tijdens de recente editie van By the Creek. (Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Kerkhof: 'By the Creek nadelig voor vegetatie Mijnsheerenwaard'

  •   1446 keer gelezen

VIANEN • Het organiseren van een rockfestival in de Viaanse uiterwaarden bij de Lekbrug is over het algemeen zeer nadelig voor de aanwezige natuurwaarden. Dat concludeert botanicus Dick Kerkhof in een deze week gepubliceerd rapport.

Kerkhof heeft vooral gekeken naar de gevolgen voor de Mijnsheerenwaard, waar begin juli het muziekfestival By the Creek plaatsvond. "Door het medegebruik als festivalterrein wordt de gewenste ontwikkeling naar oud, soortenrijk stroomdalgrasland met veel Rode Lijstsoorten onmogelijk gemaakt of zelfs tenietgedaan: de vegetatie wordt weer teruggezet naar een pionierstadium", concludeert de Viaanse botanicus, die al decennialang onderzoek doet in het gebied. 

Door de egalisatie van het terrein ten behoeve van dansvloeren wordt het microreliëf vernietigd, oordeelt de Vianees. Dat is volgens hem schadelijk voor flora en fauna.

"Als gevolg van het medegebruik als festivalterrein neemt het giftige jakobskruiskruid sterk toe. Dit is een groot probleem voor het beheer van de hooilanden iets verder naar het zuidoosten. Hooi met jakobskruiskruid kan namelijk niet worden gebruikt als veevoer."

Kerkhof wijst ook op de vervuiling met scherp hard plastic snippers. Dit is volgens hem een potentieel gevaar voor de grazers, die er problemen aan het maagdarmkanaal door kunnen krijgen.

Bovendien is de drukte in de eerste twee weken van juli (tijdens de opbouw, het eigenlijke festival en de afbouw) verstorend voor broed- en standvogels. "De kans dat de populatie van de patrijs in de Mijnsheerenwaard  zich herstelt, neemt erdoor af."

Overigens is zo'n festival als By the Creek wel gunstig voor de knikkende distel en het jakobskruiskruid, twee goede insectenplanten.

Medegebruik
Festival By the Creek werd tussen 2016 en 2018 georganiseerd in een deel van het droge stroomdalgrasland in de Middelwaard, direct ten noorden van de ligweide. Dit gebied maakt net als de Mijnsheerenwaard deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Sinds medio 2018 is het festivalterrein in de Middelwaard eigendom van het Utrechts Landschap, dat medegebruik voor bijvoorbeeld festivals niet langer toestaat. Sindsdien zijn de organisatoren uitgeweken naar het terrein onder de Lekbrug en naar Mijnsheerenwaard, ten oosten van de Lekbrug. Dit gebied is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf.

Initiatiefnemer van By the Creek, Apenkooi Events, heeft in 2015 een natuurtoets laten uitvoeren door Tauw BV. Daaruit komt naar voren dat de aanwezige natuurwaarden geen belemmering vormen voor het festival By the Creek. Volgens Dick Kerkhof heeft Tauw voornamelijk rekening gehouden met de Wet natuurbescherming. "Aan de werkelijk aanwezige botanische en vegetatiekundige waarden is geen aandacht besteed, noch aan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor verdere ontwikkeling van de natuurwaarden."

Het rapport van Dick Kerkhof is relevant omdat de gemeente Vijfheerenlanden momenteel nadenkt over de recreatie rond de Put bij de Middelwaard.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }