• Artist impression van Hoef en Haag.
• Artist impression van Hoef en Haag. (Foto: PR AM )

Tijdelijke huisvesting en nieuwe school in Hagestein

  •   1237 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De tijdelijke huisvesting van leerlingen uit Hoef en Haag vindt plaats naast de Meester Vosschool in Hagestein. Bovendien wordt deze school binnen enkele jaren herbouwd en vormt daarmee – naast de school op de Brink - de tweede nieuwe school voor Hoef en Haag.

In totaal wordt er voor de tijdelijke huisvesting zo'n 6,3 miljoen euro uitgetrokken. De commissie Welzijn, Onderwijs en Sport drong er woensdag op aan om die kosten naar beneden bij te stellen door eerder met de bouw van de nieuwe Meester Vosschool te beginnen.

Onderwijswethouder Tirtsa Kamstra was het daar op zich wel mee eens, maar zag weinig ruimte om de scholenbouw – gepland in 2025 – al te veel te versnellen.

Hoofdpijndossier
De bouw van scholen in Hoef en Haag vormt voor bestuurders en politici – eerst in Vianen, nu in Vijfheerenlanden - al geruime tijd een hoofdpijndossier. In januari haalde het nieuwe college het oude voorstel van B&W van Vianen van de agenda om bijna 3,5 miljoen euro uit te trekken voor de tijdelijke huisvesting.

De meeste fracties vonden dat erg veel geld voor tijdelijke huisvesting en betwijfelden of er zoveel noodlokalen nodig zouden zijn. En passant serveerden omwonenden en commissieleden ook de voorgestelde locatie langs de Biezenweg af.

Ommezwaai
Een half jaar later is er sprake van een totale ommezwaai. Het college stelt de raad voor om meer dan 6 miljoen beschikbaar te stellen voor de tijdelijke onderwijshuisvesting op een stuk grond langs de Meester Vosschool in Hagestein en over een paar jaar de huidige school te vervangen door een nieuw gebouw in de directe omgeving van de bestaande school.

Het kasteelterrein dat lang in beeld was voor de bouw van de tweede nieuwe school in Hoef en Haag lijkt inmiddels definitief afgevallen. "Dit terrein heeft hoge archeologische waarde. Wanneer voor deze locatie gekozen wordt, moet rekening worden gehouden met archeologische onderzoeken tegen hoge kosten en mogelijke grote vertraging in de bebouwing van het terrein", schrijven B&W in hun voorstel.  

Voor de tijdelijke huisvesting is ruim 4,5 miljoen euro nodig, de aankoop van de grond vergt 1,4 miljoen, de eerste inrichting van de noodlokalen kost 169.000 euro, terwijl 162.000 euro wordt gevraagd voor verkeerskundige maatregelen.

Op korte termijn zijn er drie noodlokalen nodig, in de tweede fase na 2020 zijn er tien tot twaalf tijdelijke lokalen nodig voor basisschoolleerlingen en kinderopvang.   

'Back en booming'
Insprekers reageerden woensdag verdeeld op het nieuwe voorstel. "Dit is een bijzondere ontwikkeling", zei Barbara Cozijnsen van de Stichting Hartenkreet Hagestein. "Twee jaar terug stond alles op rood voor Hagestein, nu zijn we 'back en booming': de school blijft en er komt ruimte voor extra opvang", aldus Cozijnsen die wel graag 'zwart op wit' wil dat de nieuwbouw van school ook echt door gaat.

"We zijn in het verleden al zo vaak teleurgesteld, er bestaat veel argwaan en dat gevoel is niet in één keer weg. Straks volgt er wéér een ommezwaai."

Veiligheid
Inspreekster Van Essen uit Hagestein uitte haar zorgen over de verkeerssituatie. "Is een locatie tussen beide kernen geen betere optie? Als de tijdelijke huisvesting nu voor een paar jaar gold, maar we praten over zestien tot negentien jaar. Nu zijn er al opstoppingen en wordt er te hard gereden. Als al die noodlokalen erbij komen, wordt dat alleen maar erger."

Cesca van de Ven van Dorpscomité Ons Hoef en Haag pleitte ervoor om de nieuwe school en de tijdelijke huisvesting uit elkaar te halen. "Straks zitten er 600 kinderen op één plek, waarvan 80 procent uit Hoef en Haag komt. Dat zorgt voor een onveilige situatie. Het is niet de vraag of zich ongelukken gaan voordoen, maar wanneer dat gebeurt. Zodra er een drupje regen valt, pakken veel ouders toch de auto. Het lijkt erop dat de vertraging in Vianen leidt tot bokkesprongen in Vijfheerenlanden."

Direct nieuw bouwen
CDA-fractieleidster Maria de Jong verwoordde de zorgen van de inwoners. "Eerst kwam er helemaal niets in Hagestein en nu alles. Er is angst voor overlast en de verkeersveiligheid. In de smalle straatjes is passeren onmogelijk. We zijn blij dat de school voor Hagestein behouden blijft, maar we hebben grote moeite met die 4,5 miljoen voor tijdelijke huisvesting. Waarom gaan we niet gelijk nieuw bouwen?"

SGP-woordvoerder Arie Donker was het daar volkomen mee eens.

"Voor Hagestein zijn we blij dat de school behouden blijft, maar wat is er veel geld met dit voorstel gemoeid. Waarom beginnen we niet gelijk met nieuwbouw? De school is op, renoveren is geen optie en zo kunnen we veel geld besparen", aldus Donker die ervoor pleitte terughoudend te zijn met het plaatsen van noodlokalen. "We moeten leegstand voorkomen, dat is zonde van het geld."

De SGP-er adviseerde het college een avond met inwoners en verkeersdeskundigen te beleggen om alle zorgen op dat gebied te bespreken.

Gemiste kans
PvdA-er Ben Boon keek met smart terug op het plan om één integraal kindcentrum te bouwen ergens tussen Hoef en Haag en  Hagestein in. "Dat was efficiënter en goedkoper geweest. Een gemiste kans", aldus Boon die zich aansloot bij het voorstel van CDA en SGP om zo snel mogelijk te beginnen met de bouw van een 'echte' school.

En daar waren de meeste fracties het mee eens. 'Probeer de bouw van een permanente school te versnellen, beperk waar mogelijk de kosten van de tijdelijke bouw en doe zoveel mogelijk om de verkeersveiligheid te bevorderen', luidde in grote lijnen het advies van de commissie.

Eerder je bed uit
"Voorlichting is daarbij heel belangrijk", zie Jan van Beuzekom namens de CU. Maria de Jong geloofde daar niet zo in. "Voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting, maar ouders stappen door tijdgebrek gewoon in de auto. Van Beuzekom: "Ook ouders kun je opvoeden, kom gewoon tien minuten eerder je bed uit", aldus de CU-woordvoerder die benadrukte dat het nu te laat is om andere locaties te overwegen. "De tijd voor proefballonnetjes is voorbij."

Wethouder Kamstra bevestigde dat door te melden dat ook de grond naast het kasteelterrein geen optie is. Ze liet weten de verkeersveiligheid heel serieus te nemen en maatregelen als eenrichtingsverkeer, oversteekplaatsen, autoluwe zones en speciale voet- en fietspaden te overwegen en daarover in gesprek te gaan met de inwoners.

"Ook wij hebben overwogen direct een nieuwe school te bouwen, maar dat kost tijd. Want dan komen ook een nieuwe gymzaal en het dorpshuis in beeld. Dan gaat het over het hart van Hagestein en daar moeten we de inwoners bij betrekken. De nieuwbouw van de school staat gepland voor 2025, mogelijk kunnen we dat iets naar voren halen, maar veel eerder lukt gewoon niet."

Voldongen feit
Waarop Maria de Jong vaststelde dat de raad eigenlijk voor een voldongen feit staat. "Vreemd met zulke bedragen, daar schrikken we van."

En Arie Donker: "Laten we snel om de tafel gaan zitten om over het dorpshuis en de gymzaal te praten, zodat we zo spoedig mogelijk met de bouw van de nieuwe school kunnen beginnen."

De gemeenteraad buigt zich donderdag 11 juli over het voorstel.   

André Bijl 

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }