Raad moet beslissen over De Schakel in Leerbroek: 1,7 miljoen erbij óf gymzaal schrappen

  •   175 keer gelezen

VIJFHEERENLAND • Vijfheerenlanden staat de komende periode voor een dilemma. Om de bestaande plannen voor de verdere ontwikkeling en bouw van dorpshuis De Schakel in Leerbroek mogelijk te maken, is een extra bedrag nodig van 1.750.000 euro.

Alternatief is een versoberd plan waarmee minstens 750.000 euro kan worden bespaard op dat extra budget. Als de raad hiervoor kiest, sneuvelt echter de gymzaal. Eerder dit jaar bleek dat de sloop en nieuwbouw van De Schakel veel duurder uitpakt dan de in totaal 1,7 miljoen euro die de raad van Zederik al in oktober 2017 uittrok.

Inmiddels blijkt er 1,75 miljoen méér nodig dan destijds is geraamd. Volgens het nieuwe voorstel is destijds onvoldoende rekening gehouden met onderzoeken en werkzaamheden die nodig zijn om het project uit te voeren. Ook beleids- en wetswijzigingen zorgen ervoor dat het bedrag beduidend hoger uitpakt, terwijl ook de bouwkosten veel hoger uitvallen. Vandaar dat de gemeente een aantal opties heeft onderzocht om de kosten te drukken.

Een alternatief om het nieuwe dorpshuis mét gymzaal te combineren met de nieuwbouw van de plaatselijke school krijgt de handen niet op elkaar. Het financieel voordeel blijkt tegen te vallen en de combinatie is niet ideaal. Ook de variant om het huidige plan af te blazen en in overleg met de dorpsgemeenschap te kijken wat er van het beschikbaar gestelde bedrag – 1,7 miljoen - kan worden gerealiseerd, wordt afgewezen.

B&W verwachten dat deze optie op 'maatschappelijke weerstand' stuit. Vandaar dat de commissie op 28 mei en de raad op 13 juni kan kiezen uit twee opties. Uitvoering van het bestaande plan en daarvoor 1,75 miljoen extra uittrekken of B&W de opdracht geven om met de Stichting Dorpshuis een versoberd plan uit te voeren zonder gymzaal. In dat geval zouden de leerlingen van de Eben Haëzerschool – bijvoorbeeld – in Brandpunt in Nieuwland moeten gaan gymmen, terwijl ook de sportverenigingen moeten uitwijken.

In 'ruil' voor het schrappen van de gymzaal zou de Schakel een grotere ontmoetingsruimte krijgen. Deze bezuiniging zou zo'n 750.000 euro – op de extra kosten van 1,75 miljoen - opleveren. Zodat zelfs de sobere variant een miljoen duurder uitpakt dan eerder geraamd.

André Bijl

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }