Discussieavond over burenhulp in Vianen

  •   305 keer gelezen

VIANEN • Het netwerk 'Wel Thuis' organiseert dinsdag 4 juni een discussieavond over burenhulp.

Binnen 'Wel Thuis' werken professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties – begeleid door Stichting Welzijn Vianen (SWV) – samen om goede ondersteuning te geven aan thuiswonende kwetsbare inwoners. De discussieavond van dinsdag 4 juni heeft als doel om de mogelijkheden én onmogelijkheden van burenhulp te verkennen. Bij burenhulp worden kleine klusjes bedoeld die nog vitale buren kunnen doen voor de iets kwetsbare bewoners in de omgeving. Zoals: het buiten zetten van de vuilnisbak of het doen van een boodschap, maar ook iemand helpen bij zijn of haar revalidatieoefeningen.

De overheid wil graag dat oudere mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, burenhulp kan daarbij helpen. Het netwerk 'Wel Thuis' wil onderzoeken hoe reëel het echter is dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op hulp van buren. Petra van der Horst – die zich als projectleider bij gemeente Vijfheerenlanden bezighoudt met het thema 'eenzaamheid' – begeleidt de avond. Zij is ook deskundige op het gebied van omgaan met kwetsbare inwoners. Na een toelichting op maatschappelijke ontwikkelingen komen tijdens de avond een aantal vragen aan de orde. Wat is burenhulp? Waar liggen de grenzen als het gaat om het inzetten van burenhulp? Wat is er nodig om burenhulp in een buurt op gang te brengen?

Iedereen is welkom om ervaringen te delen, maar ook om ideeën in te brengen en te bespreken. Met de uitkomsten kan het netwerk Wel Thuis verder aan de slag om uit te werken hoe burenhulp een plek kan krijgen in de ondersteuning aan kwetsbare inwoners in Vianen.

De inloop is vanaf 17:30 uur, dan is er ook een broodje voor alle aanwezigen. Vervolgens begint de discussieavond om 18:00 uur. De organisatie wil voor 20:30 uur afsluitend. Deelname is gratis. Opgeven kan door een mail te sturen naar netwerkwelthuis@welzijnvianen.nl. Na opgave krijgen mensen een bevestiging en horen ze de locatie.

Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }