Foto: ©123RF.COM

Strikte geheimhouding in hoofdpijndossier Niemans Beton

  •   856 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden wordt donderdag 11 april door het college in een besloten vergadering  bijgepraat over actuele ontwikkelingen met betrekking tot het hoofdpijndossier Niemans Beton. 

Ook wordt een eerder besluit tot strikte geheimhouding herbevestigd door de raad van Vijfheerenlanden. Raadsleden zullen onder andere hun mond moeten houden over een raadsvoorstel door de toenmalige raad van Vianen van 11 mei 2010. Op basis van dat voorstel is destijds een visie vastgesteld op het aan de schadevordering van Niemans verbonden financiële risico. 

"Geheimhouding van deze stukken is nog steeds relevant omdat het stuk inzicht geeft in strategische afwegingen van de gemeente t.a.v. de schadeafwikkeling. Die afwegingen blijven relevant zolang niet definitief vaststaat hoe de schade gaat worden berekend. Openbaarmaking van de stukken kan de financiële positie van de gemeente schaden."

Ook geldt geheimhouding met betrekking tot een later raadsvoorstel van 5 oktober 2017 in de gemeente Vianen. Met dat besluit heeft de gemeenteraad van Vianen het onderhandelingsmandaat vastgesteld om te proberen te komen tot een schikking. 

Hoge Raad
De zaak is weer actueel, omdat de zaak nu wordt behandeld door de Hoge Raad. De gemeente moest voor maandag 8 april reageren op het advies van de Advocaat-Generaal. 

De zaak Niemans loopt al sinds de jaren zeventig. Toen sloten het toenmalige Industrieschap Hagestein-Vianen en Niemans Beton tot een grondruil. Niemans verwachtte daarmee marktleider te kunnen worden in Nederland. Er kwam echter een kink in de kabel, toen en paar jaar later bleek dat het Industrieschap de grond nog niet had verworven. Ook werd de grond aangeboden voor een hoger bedrag dan was afgesproken. Pas in 1982 werd de grondtransactie definitief beklonken. Niemans stelde de gemeente Vianen, rechtsopvolger van het Industrieschap, aansprakelijk voor de gederfde winst. Niemans werd begin jaren tachtig in het gelijk gesteld door de rechter, ook in hoger beroep en in cassatie. 

In 1990 legde Niemans een claim van (omgerekend) 53 miljoen euro neer bij de gemeente. De claim werd drie jaar later door de rechtbank van Dordrecht afgewezen. Na een langdurige procedure van maar liefst negen jaar stelde het Haagse gerechtshof Niemans gedeeltelijk in het gelijk. Het Gerechtshof deed in 2002 echter nog geen uitspraak over het toe te wijzen schadebedrag. 

Commissie van deskundigen
Tussen 2010 en 2014 is het schadebedrag opnieuw berekend door een commissie van deskundigen. De deskundigen kwamen tot de slotsom dat Niemans recht had op een schadebedrag van 1,5 miljoen euro. Als rekening werd gehouden met enkelvoudige rente over al die jaren zou dit bedrag oplopen tot 5,8 miljoen euro. De gemeente Vianen kon zich hierin vinden. Niemans Beton niet.

Cassatie
Op 8 augustus kwam het gerechtshof tot echter tot een tussenarrest, die deels negatief uitpakt voor de Vijfheerenlanden. Het hof oordeelde namelijk dat één element uit de door deskundigen gehanteerde schadeberekeningsmethode buiten toepassing had moeten blijven. "Wij vinden het schrappen van één wezenlijk element uit de berekeningsmethode vreemd en onjuist en daarom is tegen het tussenarrest beroep cassatie aangetekend", aldus college in een memo aan de gemeenteraad.

"Daarbij spelen twee aspecten een rol. Normaal gesproken wordt het advies van deskundigen door de rechter gevolgd. Als een rechter aan een patholoog-anatoom vraagt de rapporteren over de doodsoorzaak dan zal de rechter dat rapport volgen en niet zelfstandig een andere doodsoorzaak vaststellen want dat is zijn vak niet. Dat zou in de zaak Niemans niet anders moeten zijn."

Volgens het college van Vijfheerenlanden moet de civiele rechter vooral zijn eigen werk blijven doen. "Dat is al moeilijk genoeg. Om een goede beslissing te kunnen nemen in bepaalde zaken, zal hij deskundige voorlichting moeten krijgen ten aanzien van bepaalde onderwerpen. Maar die deskundigheid moet dan ook daar blijven waar hij thuishoort."

Wordt vervolgd....

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }