• College Vijfheerenlanden werkt aan een nieuw voorstel voor Brandpunt.
• College Vijfheerenlanden werkt aan een nieuw voorstel voor Brandpunt. (Foto: Het Kontakt)

College VHL komt met nieuw voorstel Brandpunt

  •   333 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • "Vanaf december is er over deze kwestie overleg gevoerd met de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het college van Vijfheerenlanden werkt nu aan een nieuw raadsvoorstel. Zodra daar duidelijkheid over is, geeft de provincie Utrecht hier een oordeel over."

Dat laat voorlichter Marieke Kuysters namens het college van gemeente Vijfheerenlanden weten na vragen over de gang van zaken rond Brandpunt.

Regels
Ze legt voor alle duidelijkheid nog eens de regels uit die gelden bij gemeentelijke fusies. "Gemeenten die gaan herindelen, vallen onder de Arhi-regels. De provincie kijkt dan bij alle raadsbesluiten mee naar de financiële consequenties."

"Investeringen tot € 200.000 moeten worden gemeld aan de andere fusiegemeenten, met besluiten met consequenties boven de € 200.000 moeten de andere gemeenten en de provincie instemmen."

Kunstmatig
Volgens de gemeentewoordvoerder vond de provincie Zuid-Holland dat bij het 'Brandpuntbesluit' dat Zederik in november nam het bedrag kunstmatig onder deze grens is gehouden.

Vandaar dat de provincie bepaalde dat er geen uitvoering aan het raadsbesluit mocht worden gegeven. "Dit is eind 2018 bekend gemaakt aan het college van Zederik."

In gesprek
Het huidige college van Vijfheerenlanden doet overigens geen uitspraak over de aanpak van het 'oude' college van Zederik. Ook laat men zich niet uit over het feit dat het bestuur van Brandpunt zo laat op de hoogte is gebracht van het besluit van de provincie.

"Het college kijkt niet terug en oordeelt niet over de inspanningen van haar voorgangers. Ze pakt de situatie op en gaat in gesprek met de betrokkenen", aldus Kuysters.

Wel betreuren B&W het dat er onduidelijkheid is ontstaan bij de beheerders van Brandpunt. "We zijn in een persoonlijke gesprek met hen daarop ingegaan."

Hoofdpijndossier
Inmiddels is het college druk bezig om een nieuw voorstel te maken dat zo snel mogelijk aan de raad wordt voorgelegd. Over de inhoud van dat voorstel én de hoogte van de bedragen willen B&W in dit stadium niets kwijt.

"Dat doen we pas op het moment dat het voorstel aan de raad bekend is. We lopen niet op de besluitvorming vooruit."

Naar verwachting komt het nieuwe voorstel én de politieke discussie over dit hoofdpijndossier nog dit voorjaar in de raad aan de orde.

André Bijl

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }