• Een van de haltes van Qbuzz bij de A27/N214, die als onveilig wordt ervaren.
• Een van de haltes van Qbuzz bij de A27/N214, die als onveilig wordt ervaren. (Foto: Geurt Mouthaan)

Boete van 300.000 euro wegens wanprestatie Qbuzz

  •   810 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De provincie Zuid-Holland heeft Qbuzz een boete van 300.000 euro opgelegd omdat het bedrijf het busvervoer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden nog steeds niet goed geregeld heeft.

Dat schrijft Gedeputeerde Floor Vermeulen in een brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. In de brief legt Vermeulen uit dat er sinds begin december 2018, na de chaotische start van Qbuzz, veel verbeterd is. Maar er zijn nog knelpunten die allang opgelost hadden moeten zijn.

Qbuzz heeft begin december het openbaar vervoer in de regio overgenomen van Arriva. Sindsdien zijn er veel klachten over bussen die niet of veel te laat rijden en de dienstregeling die ervoor zorgt dat reizigers er langer over doen om op hun bestemming te komen.

Verbeteringen
De brief van de Gedeputeerde gaat niet in detail in op de knelpunten die er nu nog steeds zijn, maar duidelijk is dat de langere reistijd voor met name scholieren en vertragingen van bussen nog steeds aan de orde van de dag zijn. De provincie had Qbuzz opgedragen om na de Kerstvakantie verbeteringen door te voeren.

"In de week van 7 januari 2019 is gebleken dat er verbetering heeft plaatsgevonden in de dienstuitvoering", schrijft Vermeulen aan de Provinciale Staten. "Het aantal ritten dat is uitgevallen en de vertragingen van de bussen en bij het overstappen zijn inderdaad terug gelopen. Dat geldt ook voor het aantal klachten."

Desondanks heeft de provincie geconstateerd dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de uitvoering door Qbuzz. Vandaar de boete van 300.000 euro. De boete wil Vermeulen inzetten voor maatregelen die de reizigers in het gebied ten goede komen. Het is niet bekend welke maatregelen hij met het geld wil nemen.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van Qbuzz riep in de eerste chaotische weken in december de reizigers op om hun negatieve ervaringen vooral te delen met de provincie, omdat die door de chauffeurs verantwoordelijk gehouden werd voor de problemen. "Ik heb daar kennis van genomen en aangegeven open te staan voor een nader gesprek, omdat ik begrip heb voor de frustratie van de chauffeurs in het gebied", aldus Gedeputeerde Floor Vermeulen.

Qbuzz heeft volgens de provincie overigens aangegeven dat de aanloopproblemen door henzelf zijn veroorzaakt en geen gevolg zijn van de (te hoge) eisen die de provincie zou stellen aan het openbaar vervoer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Halte Meerkerk
De onveilige situatie van knooppunt Meerkerk, waar haltes gecreëerd zijn onder het viaduct, langs de oprit naar de A27 en langs de N214, heeft de aandacht van de provincie. Floor Vermeulen schrijft dat hij de zorgen van de reizigers zeer serieus neemt. In samenwerking met alle wegbeheerders wordt gekeken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden om de veiligheid op het knooppunt te verbeteren.

Gedacht wordt aan het verder terug brengen van de snelheid naar 50 kilometer per uur rondom de oversteekplaatsen en het overzichtelijker maken van het kruispunt. Ook wordt gekeken naar het verbeteren van de verlichting rondom het knooppunt. Naar verwachting kunnen deze maatregelen in het eerste kwartaal van dit jaar gerealiseerd worden.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }