• Bestuurlijk Vijfheerenlanden kan na de beëdiging van raadsleden en wethouders aan de slag.
• Bestuurlijk Vijfheerenlanden kan na de beëdiging van raadsleden en wethouders aan de slag.

Vijfheerenlanden aan de slag met 31 raadsleden en zes wethouders

  •   keer gelezen

MEERKERK • Bestuurlijk Vijfheerenlanden is klaar voor de start. Woensdagavond werden onder meer 31 raadsleden, zes wethouders, negen commissieleden en een waarnemend voorzitter van de raad beëdigd of benoemd. 


"We gaan het waarachtig wel klaren met elkaar", voorspelde waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Komende woensdag volgt de eerste 'echte' raadsvergadering, waarin gedebatteerd over het coalitieakkoord.

Reuring
In de uitpuilende - prachtig verbouwde - raadszaal van het voormalige Zederikse gemeentehuis zorgde oppositiepartij VHL Lokaal meteen voor de nodige 'reuring'. 

Fractieleider Wim van Dijk liet weten zich enorm te ergeren aan de uitkomst van coalitievorming en ronduit  'verbijsterd' te zijn door de voordracht van de coalitie.

Van de zes wethouders komen er vier uit Vianen, één uit Leerdam en één uit Zederik. "Van de spreiding en evenredige verdeling over de gemeenten die de informateur adviseerde is niets terug te vinden", constateerde Van Dijk.

Tegenkandidaat
Bovendien maakte VHL Lokaal bezwaar tegen het aantal bestuurders.

"Zes full-time wethouders! Wat gaat dat de bewoners niet kosten aan salaris, pensioen en wachtgeld. Vier of vijf wethouders was redelijk geweest. Bovendien: kan het ambtelijk apparaat het wel aan als straks zes wethouders uit de startblokken schieten?"

Van Dijk stelde vast dat de nieuwe coalitie de oppositie had uitgenodigd om mee te denken. En daar begon VHL Lokaal ter plekke mee. "Trek dit voorstel in en laten we met elkaar om de tafel te gaan zitten om een nieuw college te vormen."

En voor het geval dat de coalitie vond dat VHL Lokaal daarmee iets te hard van stapel liep, stelde de partij Teus Meijdam voor als haar wethouderskandidaat.

Vertegenwoordiging
Ook SGP-voorman Evert Geluk vond dat er bij de keuze van de wethouders onvoldoende rekening was gehouden met een goede vertegenwoordiging van de oude gemeenten.

Hij had begrip voor de argumenten van VHL Lokaal, maar vond uitstel van de wethoudersverkiezing te ver gaan.

"Wel stemmen wij bij twee kandidaten blanco. Dat staat los van de kandidaten, het gaat ons alleen om de onjuiste afspiegeling van de gemeenten."

Vooruit kijken
Groen Links-voorman Erik van Doorn was evenmin gelukkig met de 'afkomst' van de wethouders. "Maar laten we positief vooruit kijken en niet blijven hangen in de gedachte dat wethouders uit Vianen inwoners van Leerdam niet goed zouden kunnen vertegenwoordigen."

Namens de vijf coalitiepartijen benadrukte CDA-fractieleidster Maria de Jong dat de coalitie vierkant achter de voorgestelde wethouders staat. "Het is een weloverwogen keuze. De verdeling van de raadsleden en de fractievoorzitters zorgt voor een mooie balans tussen de drie gemeenten en we zijn vooral trots dat alle zes wethouders uit Vijfheerenlanden komen."

Waarop Marcel Verweij (CDA, 31 stemmen), Maks van Middelkoop (CDA, 31 stemmen), Tirtsa Kamstra (ChristenUnie, 30 stemmen), Huib Zevenhuizen (VVD, 22 stemmen), Christa Hendriksen (D66, 23 stemmen) en Cees Taal (PvdA, 31 stemmen) tot wethouder werden gekozen.

VHL Lokaal kandidaat Teus Meijdam kreeg vier stemmen.

Plaatsvervangend voorzitter
Tot plaatsvervangend raadsvoorzitter – in het geval Lokker ontbreekt – werd Dick den Hertog gekozen. De SGP-er is het langst zittende raadslid en maakt sinds 1986 – met een onderbreking van vijf jaar – deel uit van de gemeenteraad.

De lege plaatsen die in de raad ontstonden door de verkiezing van de wethouders werden 'opgevuld' met André van der Leest (VVD), Gert Schut (ChristenUnie), Ridvan Elmaci (CDA) en Jaap Breur (D66).    

André Bijl 

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5