Foto: Archieffoto

College: geen subsidie voor herbouw wipkorenmolen

  •   595 keer gelezen

VIANEN • Het Viaanse college gaat de raad voorstellen om geen subsidie te verlenen aan de stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen.

In 2015 werd een subsidie in het vooruitzicht gesteld van bijna 150.000 euro. Belangrijke voorwaarde was wel dat de stichting kon aantonen dat het project levensvatbaar zou zijn. Onderzoek door onafhankelijk accountant Deloitte eerder dit jaar laat volgens b&w zien dat de financiële dekking beperkt is, aangezien de meeste sponsoring bestaat uit materiaal en/of arbeidsuren.

Het is volgens het gemeentebestuur onduidelijk of de levensvatbaarheid van het project voldoende wordt gewaarborgd en of de gemeentelijke subsidie bijdraagt aan de uiteindelijke realisatie van het project. "Feit is dat de stichting voor de legeskosten ad 30.000 euro niet voldoende financiële middelen heeft om uit te voeren", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. "Daarbij geldt dat een (wipkoren)molen ook na een mogelijke realisatie significante kosten met zich meebrengt in onderhoud en beheer. Onduidelijk is hoe deze kosten gedekt worden door de stichting."

Het bestuur van de stichting Herbouw Wipkorenmolen vertelde vorige week aan deze krant dat er inmiddels voor een bedrag van 650.000 euro aan sponsoring is toegezegd. Dat zijn inderdaad allemaal sponsorbedragen in natura. Volgens bestuursleden Arti Enklaar en Margot Stolk heeft de stichting nu volledig aan de vereisten voor het verkrijgen van de subsidie voldaan. Vooruitlopend op het raadsdebat volgde maandag het bericht dat de stichting de bouwvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Vianen. Kosten: 30.000 euro. De stichting heeft de gemeente gevraagd om dit bedrag af te trekken van de in 2015 beloofde subsidie van 150.000 euro.

Wordt vervolgt...

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }