• Leden van bewonersgroep Hartenkreet Hagestein wijzen de plek van Kasteelterrein aan.
• Leden van bewonersgroep Hartenkreet Hagestein wijzen de plek van Kasteelterrein aan. (Archieffoto: Dick Aanen)

Bouwen op Kasteelterrein levert 2 jaar vertraging op

  •   997 keer gelezen

HAGESTEIN • Bouwen van één groot schoolgebouw op het kasteelterrein tussen Hagestein en de nieuwe wijk Hoef en Haag levert een vertraging op van minstens twee jaar ten opzichte van de huidige plannen. Die waarschuwing gaf wethouder André Landwehr (VVD) tijdens de forumavond. 

Veel fracties in de gemeenteraad twijfelen nog, maar zijn toch wel gecharmeerd van bouwen op deze centraal gelegen locatie. Het college heeft op basis van een uitgebreid onderzoek van bureau VKZ echter een voorkeur voor de bouw van twee scholen: eentje aan de Brink in Hoef en Haag en de andere aan de Bongerd in Hagestein. 

Bouwen op het kasteelterrein gaat echter niet zomaar. In maart 2014 ging de raad (in oude samenstelling) akkoord met een amendement van Platform Vianen, waarin het college opdracht kreeg bij de ontwikkeling van Hoef en Haag zeker te stellen dat 'het Kasteelterrein van Hagestein daadwerkelijk wordt ingericht als historische groene en landschappelijke zone met hoge kwaliteit.' Op grond van dit amendement is ook het bestemmingsplan gewijzigd. 

Volgens Landwehr vergt aanpassing van het bestemmingsonderzoek veel extra onderzoek. "Er moeten voorbereidingen worden getroffen en vervolgens komen er weer beroepsprocedures. Ook moeten we opnieuw met de provincie in overleg. Die zal daar zeker niet om staan te springen."

Doordat alle fracties zo nadrukkelijk hun voorkeur voor de Kasteeltuin hebben uitgesproken, zal volgens Landwehr de prijs voor de grond van het kasteelterrein sky high stijgen. "Ik hoop dat u op deze manier ook mijn huis gaat kopen. Dan weet ik wel welke prijs is er voor moet vragen. Raad, u zegt eigenlijk tegen het college: ga met de handen op de rug de onderhandelingen in."

Reactie Meester Vosschool
Directie en medezeggenschapsraad van de Meester Vosschool zijn fel gekant tegen het raadsvoorstel om twee nieuwe scholen te bouwen aan de Brink in de nieuwe wijk Hoef en Haag en aan de Bongerd in Hagestein.

"De locatie is wat in onderwijsland een verlieslocatie wordt genoemd", zegt de school in een brief aan de raad van 20 juni. "Geen enkel schoolbestuur zal in staat zijn om daar met succes een schoollocatie in stand te houden. Potentiële ouders kiezen voor een school in de wijk en lopen deze niet voorbij om naar een vergrijzende dorpskern te gaan met hun kinderen."

Huisvestingsplan
Directie en medezeggenschapsraad verwijzen naar het Integraal Huisvestingsplan uit 2013, waarin nadrukkelijk wordt gesproken over een nieuwe school die een brug moet creëren tussen Hoef en Haag en Hagestein.

"Het verbinden van de twee dorpen was hierbij het uitgangspunt. De nieuwe school zou worden verplaatst naar een dusdanige locatie tussen Hagestein en Hoef en Haag dat daardoor de school zowel vanuit Hagestein als vanuit Hoef en Haag bereikbaar blijft."

Bewonersgroep Hartenkreet Hagestein
Voor de bewonersgroep Hartenkreet Hagestein blijft het kasteelterrein de beste locatie. De voorkeur wordt gedeeld door alle schoolbesturen, die onlangs door een onderzoeksbureau zijn geïnterviewd. "Gezamenlijke huisvesting biedt kans voor samenwerking en verbinding tussen organisaties en dorpskernen."

Ook Hartenkreet Hagestein is fel tegen nieuwbouw op de Bongerd. "Wij weten zeker dat er in Hagestein in 2023 te weinig kinderen zijn om een school open te houden en om een nieuw gebouw neer te zetten. Onderwijshuisvesting in Hagestein is niet toekomstbestendig. Hagestein zal in de toekomst haar bestaansrecht verliezen door dalende leerlingenaantallen."

Volgens de bewonersgroep is bouwen op het kasteelterrein duurder. "Maar waarom wordt niet meegenomen dat als je de Bongerd en de Brink verder ontwikkelt, het ook geld oplevert? Als wij ons gezonde verstand gebruiken kunnen wij ons niet voorstellen dat het bouwen van twee aparte schoolgebouwen goedkoper is dan het bouwen van één groot schoolgebouw."

Amendement Allard
Volgens Suzanne Allard, tot 2014 fractievoorzitter van Platform Vianen, was het amendement dat haar partij een maand voor de verkiezingen indiende een ultieme poging om recht te doen aan de belofte om Hagestein als losse entiteit te benadrukken. "Dat is ook niet voor niets gebeurd: de Hagesteiners hebben behoorlijk wat weerwoord gegeven op de nieuwe grote uitleg vlak naast hun durp. Daarmee is Hagestein binnenkort geen kleine kern in de polder meer, maar een clustertje aan de rand van een forse nieuwbouwwijk: hoe groen en dorps die ook wordt verkocht."

De groene buffer is geen overbodige luxe, zegt Allard. "Geen nonsens en geen 'emotioneel dingetje'. Het is een tastbaar en voor Hagestein waardevol stuk groen dat haar oude rechten en lange historie als dorp recht doet. Daarom is het logisch en verdedigbaar dat de bevolking van Hagestein zijn groenbuffer overeind wil houden. Eraan knabbelen voor een 'goed doel' zoals het nu verkocht wordt is dan op zijn minst een stevig discussiepuntje, dat is volkomen logisch."

'Maar toch..'
Toch is Allard er wel van overtuigd dat de actuele argumenten zwaarder wegen dan die van drie jaar terug. "Als de gemeenschap van Hagestein, niet enkel de school maar die hele gemeenschap, nu vindt dat het gebruiken van de groene buffer voor een school een goed besluit is, dan is het logisch dat het genomen wordt."

Daarmee is de groene buffer wel fundamenteel van karakter veranderd en dat kan uiteindelijk betekenen dat de hele groenstrook dichtslibt met andere functies. Allard:
 Dat is een risico van water bij de wijn doen en zolang iedereen die keus bewust maakt, en decisionmakers open en duidelijk zijn over consequenties, is dat o.k. Wat dat betreft zou het zeker niet zo moeten gaan als ooit met die voorzieningen-saga van Hoef en Haag: ben klip en klaar en houd geen belangrijke overwegingen achter."

Dick Aanen

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit Vianen per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }