<p>Op de afbeelding ziet u in welke gebieden van de Tielse binnenstad de subsidieregeling van toepassing is </p>

Op de afbeelding ziet u in welke gebieden van de Tielse binnenstad de subsidieregeling van toepassing is

(Foto: Bron: gemeente Tiel)

Subsidieregeling versterken aantrekkelijkheid Tielse binnenstad

  •   keer gelezen

TIEL  •  De gemeenteraad van Tiel heeft in december 2021 besloten subsidie beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van winkels in het transformatiegebied naar het kernwinkelgebied en voor het omzetten van panden in de aanloopstraten naar een andere bestemming. Met deze subsidieregeling wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de Tielse binnenstad versterken. Winkeliers die eerst willen onderzoeken of een verplaatsing een verbetering oplevert kunnen een adviessubsidie aanvragen.


Winkeliers met een winkel in bijvoorbeeld de Gasthuisstraat, Vleesstraat en Weerstraat kunnen een verplaatsingssubsidie aanvragen als zij plannen hebben om te verhuizen naar het kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Waterstraat, Voorstad, Groenmarkt en Varkensmarkt.

Wethouder Brink: “Met deze verplaatsingssubsidie zorgen we er voor dat het kernwinkelgebied een aantrekkelijk gebied is met een mix van winkels met zo min mogelijk leegstand. Een beslissing om te verplaatsen neem je natuurlijk niet zo maar als ondernemer. Je wil duidelijk hebben of je plannen haalbaar zijn. Daar helpen we graag bij. Hiervoor hebben we namelijk een adviessubsidie beschikbaar. Zodat je als winkelier een weloverwogen keuze kunt maken.”

Eigenaren van leegstaande winkels in de aanloopstraten kunnen een subsidie krijgen als zij het pand een andere functie willen geven dan wonen, horeca of detailhandel. Deze transformatiesubsidie is voor het maken van een schetsplan en voor een gedeeltelijke vergoeding voor de (ver)bouwkosten. Wethouder Brink: “Door andere functies toe te voegen aan de aanloopstraten krijgen deze straten een mix van functies. Fijn om door heen te lopen op je weg van en naar de hoofdwinkelstraten.”

Meer informatie

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden staat op https://www.tiel.nl/subsidie-voor-verplaatsing-en-verbouwen-van-winkels-de-binnenstad . Bij vragen zijn de gemeente, winkeliersvereniging Hart van Tiel en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Tiel graag bereid om een verdere toelichting te geven.

Make-over voor de binnenstad

De gemeente werkt samen met haar partners ook op andere manieren aan een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Zo bieden de grote rioleringswerkzaamheden in de binnenstad de mogelijkheid om de binnenstad een make over te geven. Er komt bijvoorbeeld meer groen in de stad, een betere afvoer van het hemelwater en een mooie en rustige inrichting van de straten. De plannen hiervoor zijn gemaakt samen met de ondernemers en bewoners in de binnenstad. Ook het autoluw maken van een deel van het centrum hoort hierbij.


Diana Kervel
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten