<p>Orange the World actie bij de Waterpoort. Tiel zegt ook NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne van Orange the World.</p>

Orange the World actie bij de Waterpoort. Tiel zegt ook NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne van Orange the World.

(Foto: Jan Bouwhuis)

Oranje Waterpoort in Tiel: Stop geweld tegen vrouwen

  •   keer gelezen

TIEL • Met de wereldwijde campagne Orange the World wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Ook Tiel doet mee aan deze campagne. 


Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procdent van de vrouwen en meisjes. De kans dat je iemand bent of kent die zoiets vreselijks heeft meegemaakt, is groot. Geweld tegen meisjes en vrouwen gebeurt elke dag, ook in de gemeente Tiel. Dat moet stoppen! 

De Verenigde Naties heeft donderdag 25 november benoemd tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Die datum was ook de aftrap van de campagne, die tot 10 december in meer dan negentig landen loopt. Gebouwen worden oranje verlicht en er zijn activiteiten om het publiek te wijzen op de schaalgrootte van dit probleem. Gemeente Tiel licht gedurende de campagneperiode de Waterpoort oranje aan. De Soroptimistclub West-Betuwe en Moviera (Aanpak huiselijk geweld en mensenhandel) organiseren publieksacties.

Kring van veiligheid
“Wij vinden dat iedereen het recht heeft op bescherming tegen geweld én op een veilige thuissituatie”, zegt wethouder Carla Kreuk van de gemeente Tiel. “Wij hebben daartoe in regio Gelderland-Zuid een regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld. Hiermee willen we, in samenwerking met veiligheidspartners, een kring van veiligheid maken om vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Tot die partners behoren onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland-Zuid. We willen geweld voorkomen en op tijd de juiste hulp bieden als een vrouw of kind er slachtoffer van wordt. We zijn bezig met een lokaal uitvoeringsplan. Hierin staat samenwerking met zorgpartners voorop. Onze wijkteams hebben inmiddels aandachtsfunctionarissen op het vlak van seksueel geweld. Zij zijn extra geschoold in het signaleren en aanpakken hiervan.”

Publieksacties
Naast een oranje verlichte Waterpoort, zijn er meer activiteiten om aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Soroptimistclub West-Betuwe en Moviera (Aanpak huiselijk geweld en mensenhandel) helpen het gesprek op gang te brengen met verschillende activiteiten, zoals een graffiti-krijtactie. Er verschijnen op verschillende plekken in de binnenstad oranje handjes op de straat; het logo van Orange the World. De krijtverf is niet milieubelastend, die verdwijnt vanzelf - na één of twee maanden - door de regen. Moviera houdt op 3 december een ‘stellingendag’ (waar ligt jouw grens?) op de Groenmarkt. Het Lingecollege heeft handenkoekjes gebakken. Ze zijn gemaakt met meel dat is geschonken door de molenaar uit Buren, wiens molen vorig jaar oranje werd aangelicht.

Hulp en info
Wie zelf geweld en onveiligheid meemaakt, moet weten dat er hulp is. Neem contact op met Veilig Thuis: www.veiligthuisgelderlandzuid.nl, tel. 0800 2000. Of met de vrouwenopvang, zoals Moviera, tel. 088 3 744 744; www.moviera.nl/contact. Zij bieden zowel thuis als in de opvang hulp én hoop voor een toekomst zonder geweld.

Voor scholen is er een speciale les Orange the World voor jongeren: https://maatschappij-leer.nl/orange-the-world/

Rob Zantinge
Redacteur
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten