Foto: nl.123rf.com

Ontwikkeling van zon en wind projecten langs de A15 oost

  •   keer gelezen

MAURIK • Energiebedrijf Vattenfall maakte op 30 september via een persbericht hun plannen bekend voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in Buren en Neder-Betuwe. Het initiatief voor het zonnepark is bij de gemeente Buren in behandeling genomen. 


Zij kijkt nu of het past binnen de gestelde kaders voor zonne- en windenergie. Voor het windinitiatief geldt dat de gemeenteraad van Buren op 17 juni heeft besloten dat Buren geen windmolens in ontwikkeling neemt. Het windpark wordt op 2 november besproken in de collegevergadering en het college is voornemens om het initiatief voor wind om die reden af te wijzen.

Twee aparte procedures

Voor zonne- en windparken gelden aparte procedures. Aan de noordkant heeft Vattenfall plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark in de buurt van de Panderweg. Dit initiatief is nu behandeling genomen en bekeken wordt of het past binnen de kaders voor zonne-energie in de gemeente Buren. Vattenfall diende op 3 september ook een initiatief in voor een windpark aan beide zijden van de A15. Dit principeverzoek diende zij ook in bij de gemeente Neder-Betuwe en de provincie. 

Raad besluit: geen windmolens

Op 17 juni besloot de gemeenteraad van Buren om geen windmolens te plaatsen. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan dat hij verwachtte dat er initiatieven voor windenergie worden ingediend. Het college is voornemens om het verzoek van Vattenfall voor het windpark af te wijzen. Dit op basis van het amendement van PCG en Gemeentebelangen, zoals ingediend op 17 juni bij de behandeling het RES-bod.

Vervolg besluitvorming over windpark Vattenfall 

Op 14 september overlegden gemeenten Buren en Neder-Betuwe met de provincie over de situatie, zoals die door het ingediende verzoek is ontstaan. De provincie is voor dit windplan het zogenaamde bevoegde gezag, omdat het om meerdere krachtige windmolens gaat. De provincie kan besluiten het zelf via een provinciaal plan mogelijk te maken. Voordat zij hierover besluit vindt er waarschijnlijk eerst overleg plaats met beide gemeenten.

Meeprofiteren en participatie

Vattenfall geeft aan het belangrijk te vinden dat de omgeving van begin af aan meedenkt over en meedoet met de mogelijke ontwikkeling van deze initiatieven. De gemeente Buren stelde voor dit soort initiatieven een participatiekader op waar initiatieven aan moeten voldoen, zodat inwoners van de gemeente ook kunnen meeprofiteren van initiatieven voor duurzame energie. Bij de verdere ontwikkeling en de uiteindelijke besluitvorming over het zonnepark wordt daar ook op gelet.

Christine Kieviet
Redactiecoördinator van Het Kontakt West Betuwe, Het Kontakt Tiel en Het Kontakt Culemborgse Courant
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten