<p>De kinderen laten hun net gekregen sleutelhanger zien.</p>

De kinderen laten hun net gekregen sleutelhanger zien.

(Foto: aangeleverd)

Opvang kinderen van nul tot twaalf

  •   keer gelezen

TIEL • De beste combinatie van onderwijs en opvang; dat is waar IKC (Integraal Kindcentrum) Passewaaij in de gelijknamige wijk voor staat. SKOR-scholen de Rotonda en De Bataaf zorgen, samen met kinderopvangorganisatie Kaka, voor opvang en onderwijs voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. 


Ze verzorgen een breed aanbod, waarbij kinderen met verschillende leerbehoeften terecht kunnen. En waarmee ze tegemoetkomen aan een breed scala van mogelijke talenten.

Naambord onthuld
Onlangs werd het naambord van IKC Passewaaij onthuld. De directeuren Arie Krijgsman en Paul Beumer deden dit, samen met hun leerlingen op het schoolplein. Alle kinderen kregen tijdens deze officiële gelegenheid een sleutelhanger. Het kleurrijke, nieuwe naambord laat de verbinding tussen de organisaties zien. Met twee basisscholen die ieder een eigen onderwijsaanbod hebben, is er binnen IKC Passewaaij een passende plek voor ieder kind.
“Op de Rotonda is de groep de basis. Van daaruit bieden we kinderen lesstof aan op minimaal drie verschillende niveaus”, legt directeur Arie Krijgsman uit. “Bij rekenen, spelling en begrijpend lezen werken sommige kinderen in een andere klas, waardoor ze op hun eigen niveau les krijgen. Naast het leren, vinden we het erg belangrijk dat de kinderen zich vertrouwd en veilig voelen op onze school.”

Doelgericht
Op De Bataaf wordt unitonderwijs gegeven. De kinderen werken doelgericht, op hun eigen niveau. Hun leerlijn kan goed gevolgd worden door het werken met digitale systemen. Zo kan de leerkracht, zijn instructie heel precies afstemmen op de leerbehoefte van het kind. Paul Beumer, directeur van De Bataaf, vertelt: “Door te werken met weektaken, waarbij kinderen zelf hun tijd indelen, worden de kinderen erg zelfstandig. We hebben een rijk en uitdagend aanbod en maken gebruik van veel werkvormen, die zowel individueel als gezamenlijk uitgevoerd worden”, aldus Beumer.

Alle opvang
Kinderopvang organisatie Kaka zorgt voor alle opvang. Ouders kunnen zowel voor een kinderdagverblijf als voor een peutergroep terecht bij IKC Passewaaij. Ook de naschoolse opvang wordt door Kaka georganiseerd. “We organiseren allerlei verschillende activiteiten voor de kinderen”, aldus Annebeth van Vuren, locatieleider van Kaka in dit IKC. “Denk aan bijvoorbeeld sportlessen en creatieve workshops. Het is fijn voor ouders dat ze 52 weken per jaar van zeven uur ‘s ochtends tot half zeven ‘s avonds bij ons terecht kunnen.”

Kaka heeft een locatie in De Stater en op de Rotondaschool. Opvang is dus dichtbij.

Rob Zantinge
Redacteur
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten