Foto: Aangeleverd

Risico’s op de werkvloer terugdringen met de Risico Inventarisatie & Evaluatie

  •   keer gelezen

Iedere werkgever in Nederland is volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. De Arbowet is het uitgangspunt voor een arbeidsomstandighedenbeleid dat optimaal functioneert. Om te voorkomen dat u boetes krijgt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en om uw bedrijf gezond te houden, dient u als werkgever te voldoen aan alle verplichtingen van deze wet. Het behoort tot de kerntaken van de arbodienst om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Staat u aan het hoofd van een onderneming en bent u op zoek naar een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en het serviceniveau van een kleine dienstverlener?


Dan vindt u in de resultaatgerichte dienstverlening van Preventix precies wat u zoekt. De dienstverlening van deze arbodienst beperkt zich niet tot verzuimbegeleiding. U bent er ook aan het juiste adres voor proactief advies dat is gericht op het voorkomen van verzuim, bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

Verplicht instrument
De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een verplicht instrument vanuit de Arbowet dat door de werkgever moet worden ingezet. Het spreekt voor zich dat u niet alle risico’s op de werkvloer kunt wegnemen. U kunt ze echter wel verminderen of zoveel mogelijk proberen te beperken als u weet welke risico’s uw medewerkers lopen. Door te starten met een Risico Inventarisatie & Evaluatie kunt u de daad bij het woord voegen, omdat dit feitelijk de basis is voor elk gedegen preventiebeleid. Voor iedere ondernemer met personeel in dienst is een Risico Inventarisatie & Evaluatie dan ook verplicht.

Met welke stappen dringt de Risico Inventarisatie & Evaluatie de risico’s op de werkvloer terug?
• Inventarisatie: alle risico’s binnen uw organisatie op één lijst;
• Evaluatie: het sorteren van de risico’s met de belangrijkste risico’s bovenaan de lijst;
• Plan van Aanpak: wie doet wat en op welk tijdstip? Hoe wordt dit betaald?
• Toetsen: u laat de RI&E en het Plan van Aanpak toetsen;
• Actueel houden.

Ondersteuning bij inventarisatie
Bij het opstellen en het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie kan Preventix u als gecertificeerde arbodienst ondersteunen. De RI&E bestaat uit een document dat de risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengt en bevat tevens een lijst met oplossingen. Met behulp van een instrument dat u op de website www.rie.nl kunt selecteren, kan uw preventiemedewerker deze lijst opstellen. Een hoger veiligheidskundige of arbeidshygiënist kan u eventueel ondersteunen bij deze inventarisatie. Het behoort ook tot de mogelijkheden om de complete inventarisatie over te laten aan Preventix. Verder is het belangrijk om te weten dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie volgens de Arbowet moet worden getoetst door een gecertificeerde Arbodienst zoals Preventix, afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Maatwerk offerte 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van verzuimpreventie en het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie door Preventix en wenst u een offerte op maat? De kosten van een RI&E zijn met name afhankelijk van de mate waarin u het werk uitbesteedt en lopen sterk uiteen. Kijk op de website van Preventix of neem contact op door te bellen met: 088 - 700 7700.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten