<p>De debatavond is online te volgen via de website van de gemeente.</p>

De debatavond is online te volgen via de website van de gemeente.

(Foto: haywiremedia/123RF)

Burense gemeenteraad houdt openbaar debat

  •   keer gelezen

MAURIK • Hoe kan de gemeente Buren ambities en dromen waarmaken? De komende periode verkennen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheden om tot een sluitende begroting 2022-2025 te komen. Wat is minimaal noodzakelijk om de maatschappelijke doelen te halen? En hoe kan dat worden geregeld binnen de financiële mogelijkheden? Om hierover met elkaar in gesprek te gaan, houdt de gemeenteraad vanavond (dinsdag) om 19.30 uur een openbaar debat.


De gemeenteraad en het college hebben kennisgenomen van een ambtelijk onderzoek naar de budgetten uit de begroting van de gemeente. Er is naar deze budgetten gekeken met een ‘zero based’ aanpak. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat er minimaal noodzakelijk is: zijn alle producten en diensten die de gemeente levert noodzakelijk/wettelijk?; wat gaan we als gemeente nog wel doen en wat mogelijk niet?; zijn de kosten in verhouding met de opbrengsten?; en worden alle taken efficiënt uitgevoerd?

Voorkeursmaatregelen
In de eerste ronde van het debat van vanavond spreken de raadsleden over wat zij belangrijk vinden en waarop mogelijk bespaard kan worden. In de tweede ronde gaan ze met elkaar in gesprek en wisselen ze argumenten uit. Dit om elkaars standpunten beter te leren kennen. Na dit debat krijgen de fracties de tijd om hun voorkeursmaatregelen kenbaar te maken aan het college. De gemeenteraad bespreekt uiteindelijk het voorstel van het college tijdens de raadsvergadering van 26 oktober.

Hoofdlijnen
De gemeenteraad bestaat uit leden die door inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen. De raad vertegenwoordigt de inwoners en stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast. Hoe? Met steun van medewerkers van de gemeente leggen de burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen voor aan de raad. En dan kunnen de raadsleden daar samen een beslissing over nemen.

De debatavond is online te volgen via de website van de gemeente.

Rob Zantinge
Redacteur
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten