Foto: Stockfoto 123RF

Buren tekent intentieverklaring voor Veilig Buitengebied

  •   keer gelezen

MAURIK • De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied van Buren steeds beter te vinden. Het buitengebied is groot en uitgestrekt. Het telt veel leegstaande schuren en stallen. In het algemeen is er sprake van toezicht en controle. Het buitengebied moet veilig en leefbaar blijven. De gemeente Buren, politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland, Land- en Tuinbouworganisatie, Nederlandse Fruittelerorganisatie en Wild Beheereenheden Neder-Betuwe en Groot-Buren hebben donderdag 9 september hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een Veilig Buitengebied. De ondertekening vond plaats in de boomgaard van Fruitbedrijf Den Haan.


Samen voor veiligheid

De verschillende partijen laten door de ondertekening zien dat zij zich gezamenlijk inzetten om onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Het proces Veilig Buitengebied wordt begeleid door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Paul van der Weiden, Adviseur Veilig Ondernemen bij het CCV: “De samenwerking tussen deze publieke en private partijen vormt de basis voor de aanpak van het buitengebied. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van Veilig Buitengebied.” 

Belang voor inwoners en ondernemers

Boerenbedrijven en tuinders in de buitengebieden hebben steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en xtc-labs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal, al dan niet met gedwongen medewerking van de eigenaar. 

Wethouder Karl Maier: “Deze vormen van criminaliteit hebben een negatieve impact op de woon- en werkomgeving, ze tasten het imago van het buitengebied aan. Ondernemers kunnen deze problemen niet alleen aanpakken. Gemeenten niet, politie niet, brandweer niet en ook de natuurbeschermingsorganisaties niet. Samenwerking tussen meerdere publieke en private partijen biedt dan de oplossing.”

Burgemeester Josan Meijers: “Met Veilig Buitengebied creëren we een sluitend netwerk waardoor beter zicht ontstaat op onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied. Hiermee zorgen we er samen voor dat het buitengebied een fijne en veilige omgeving blijft om te wonen, te ondernemen en te recreëren.”

Help mee voor een Veilig Buitengebied

Woont of onderneemt u in het buitengebied? Dan ontvangt u binnenkort een brief met meer uitleg over het keurmerk en een uitnodiging om een enquête in te vullen. U kunt de enquête ook invullen via hetccv.nl/Buren. Het invullen van de enquête schetst een beter beeld van wat er speelt in het buitengebied. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om criminaliteit tegen te gaan en de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren.

Rob Zantinge
Redacteur
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten