Nieuwbouw voor de Schuilplaats

  •   keer gelezen

De gemeente Culemborg en Gemeente de Schuilplaats hebben een intentieovereenkomst ondertekend over de bouw van een bijeenkomstgebouw aan de Multatulilaan. Na een jarenlange zoektocht naar een geschikte locatie voor een bijeenkomstgebouw voor de Schuilplaats zijn beide partijen blij met de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek en de voorgenomen uitwerking van het ontwerp. Als de gemeente en de Schuilplaats het eens zijn over het definitief plan en de randvoorwaarden, wordt naar verwachting begin 2019 een koopovereenkomst gesloten en kan eind 2019/begin 2020 gestart worden met de bouw.


Culemborg - Gemeente de Schuilplaats: “We zijn erg enthousiast over de extra mogelijkheden die we vanuit deze nieuwe plek kunnen realiseren om van grotere toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de inwoners uit Culemborg en deze regio.”

In november 2017 werd aan Gemeente de Schuilplaats een optie verleend om de haalbaarheid van een plan voor een bijeenkomstgebouw op een perceel aan de Multatulilaan nader te onderzoeken. Het perceel ligt ten westen van het nieuwe zwembad. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat het westelijke deel van het perceel geschikt is voor het bouwen van een bijeenkomst gebouw.

Een bijeenkomstgebouw zorgt in het weekend en de avonden voor levendigheid in het gebied. Voordeel is dat de parkeerplaatsen langs de Multatulilaan ook op die tijdstippen gebruikt worden.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier