De leden, die aanwezig waren op de najaarsvergadering van DOS Sportief, luisteren met interesse naar Alhard Hungerink, die als beoogd voorzitter van de beheerentiteit (werkgroep) uitleg geeft over de nieuw te bouwen sporthal in Maurik.
De leden, die aanwezig waren op de najaarsvergadering van DOS Sportief, luisteren met interesse naar Alhard Hungerink, die als beoogd voorzitter van de beheerentiteit (werkgroep) uitleg geeft over de nieuw te bouwen sporthal in Maurik. (Foto: Cees van Cuijlenburg)

Bestuur DOS Sportief nog lang niet uit de problemen

  •   keer gelezen

Het gaat goed met DOS Sportief, maar niet met de bezetting binnen het bestuur. De dringende oproep aan de leden voor nieuwe kandidaten heeft nauwelijks effect gehad. De problematische situatie leidde op de najaarsvergadering tot intensief overleg, omdat de toekomst van de club er mee op het spel staat.


ECK EN WIEL – ’’We zijn een mooie en financieel gezonde club. Er moet echt iets gebeuren’’, aldus voorzitter Peter van Dijk. Hij was blij met de opkomst tijdens de cruciale vergadering, maar constateerde dat het grotendeels leden waren die al taken vervullen bij DOS Sportief. Dat gebeurt overwegend bij de selectiegroepen. Vrijwel unaniem constateerde de vergadering dat interesse ontbreekt bij mensen van de algemene afdelingen zoals gymsport, dans, freerunning en volleybal.

Na een uitvoerig beraad volgde een besluit om de lopende zaken gaande te houden, zonodig met een beperking van de nevenactiviteiten. Iedereen kreeg de boodschap mee om contacten te leggen met eventuele bestuurskandidaten. De voorjaarsvergadering van 20 maart 2019 geldt daarbij als een soort deadline. Voorzitter Peter van Dijk liet nog eens nadrukkelijk weten dat leden en ouders van leden moeten begrijpen, dat het om een serieuze zaak gaat ’’met de klok op twaalf uur’’.

Maddy Pameijer (penningmeester) en Erica van van Kalkeren (ledenadminstratie) namen na zeven en vier jaar inzet afscheid. Bij deze gelegenheid werden zij voor hun verdiensten ruim in de bloemetjes gezet. Beiden helpen in een afgesloten taak (alleen adminstratief) nog even mee om alles draaiende te houden. DOS Sportief gaat verder een nieuw beleidsplan maken voor de periode 2018-2022, verleent met algemene stemmen goedkeuring aan de begroting voor 2019 en voert per 1 januari 2019 een contributieverhoging door van 50 eurocent per maand voor ieder lid.

Met het ’’noodplan’’ hoopt het driekoppige bestuur nu ruimte te kweken voor de zoekactie naar nieuwe kandidaten. Dat is zeker nodig, want de plannen voor de sporthal krijgen steeds meer gestalte. Er ligt nu een defintief ontwerp, waarin DOS Sportief een belangrijke rol is toebedacht met een semi-permanent gedeelte. Alhard Hungerink legde het allemaal precies uit aan de hand van tekeningen en een beeldpresentatie. Alleen de gemeenteraad moet nogdefintief ja zeggen tegen het plan zoals dat er nu ligt. Een bouwkrediet is al eerder verleend. Voor de nieuwe sporthal Lignum bestaat veel belangstelling, zo liet Hungerink weten. Bij DOS Sportief moet alleen de technische staf zich nog even buigen over de indeling. Met een beetje voortvarendheid zou in januari 2019 wellicht de eerste spade de grond in kunnen, zo luidt de prognose.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier