Foto:

Bel voor de laatste ronde

  •   keer gelezen

“Het aftellen van 2018 is begonnen en ik wil niet terugblikken, want we weten vanuit het Bijbelverhaal wat de vrouw van Lot overkwam toen hij met haar en zijn twee dochters op de vlucht was naar de heuvels, om de vernietiging van Sodom niet mee te maken. Ze mochten niet omkijken, zo was hun opdracht. Lots vrouw deed dat wel, waarop zij veranderde in een zoutpilaar. Daar niets menselijks mij vreemd is, doe ik dat vandaag wel even. Het afgelopen jaar hebben we verkiezingen gehad. Nieuwe coalities zijn gevormd, nieuwe colleges zijn er gekomen of komen nog. Plannen zijn er gemaakt en worden gemaakt. Voor de gemeente West Betuwe is er zelfs een duur bureau ingehuurd om een bidbook te schrijven en uit te vogelen hoe de nieuwe raad het beste de gemeente zou kunnen besturen. Toen ik dat boek las, dacht ik: ‘waarom zo’n adviesboek?’ Ik las ‘Het Manifest’ van Lingewaal en ik dacht direct waarom hebben de heren dit niet een op een overgenomen. Daarmee wil ik zeggen dat Lingewaal al enkele jaren geleden is begonnen aan een nieuwe manier van besturen. Dus raden van Geldermalsen en Neerijnen, weggegooid geld, jullie hadden beter naar je kleine zusje Loes moeten luisteren.”


Wat is koopkracht?

“Op Prinsjesdag kreeg Nederland te horen dat iedereen er volgend jaar financieel op vooruit zal gaan. Gerard van Amelsvoort is één van de vele mensen die met verbazing de berichten volgt. Juist nu iedereen denkt er in koopkracht op vooruit te gaan of gelijk te blijven, zeggen andere overheids- en semioverheidsinstellingen ho wacht even. Niet het volk moet er beter van worden, dit is de kans voor ons om de tarieven te verhogen. Zo verhoogt het Waterschap Rivierenland de tarieven met vijf procent, energiebedrijven en de Avri blijven niet achter. Volgend jaar gaan we stemmen voor het waterschap, één van de rijkste instellingen die ons land telt. Persoonlijk ben ik tegen allerlei acties, maar kan het ongenoegen begrijpen. Mensen gaan, gelukkig hier nog vreedzaam, de straat op met gele hesjes om te protesteren. Ik hoop dat in het nieuwe jaar onze regering en de raad van West Betuwe gaan doen wat het volk is beloofd. Dat ook zij met de middelen die ze al hebben hun begroting sluitend maken, net zoals dat van een normaal huishouden wordt verwacht.”

Vuurwerk

“Bij de jaarwisseling behoren niet alleen oliebollen en appelflappen maar ook vuurwerk. Ik zeg dan vuurwerk en geen branden waarvan de gevolgen niet in te schatten zijn. Ook dat vuurwerk, waarvoor kennelijk nog veel geld beschikbaar is, kan grote nadelige gevolgen hebben. Ieder jaar veroorzaakt dat veel gewonden, soms met letsels aan ogen en handen die grote gevolgen hebben in het verdere leven. We hebben het dagelijks over luchtvervuiling, we zullen het dan maar niet hebben over fijnstof dat op oudejaarsavond de lucht wordt ingestuurd. We staan niet stil bij ernstig zieken, ouderen en de dieren. Door de ellende die we met elkaar veroorzaken zorgen we er ook voor dat mensen van de politie, brandweer, ambulancepersoneel, dokters en verpleegsters in ziekenhuizen niet in staat zijn om met gezin, vrienden en kennissen oud en nieuw te vieren. Laten we daar even bij stilstaan. Wij zijn er.’’

‘’Ik wens u een fijne avond.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier