Maand van de Politiek in Z-café Culemborg

  •   keer gelezen

Op 5 februari vond het eerste Klimaattafelgesprek plaats wat al een aantal goede ideeën opleverde. Bijvoorbeeld om zelf aan de slag te gaan voor een schonere leefomgeving. Laat scholen de taak op zich nemen om de eigen schoolomgeving van zwerfafval te bevrijden. Nodig de AVRI uit om scholieren en scholen bij die taak te helpen. Schaar scholen dan niet onder de regeling bedrijfsafval, maar laat scholen het afval gescheiden aanleveren, aldus de deelnemers aan het gesprek.


Culemborg - De gesprekken tussen inwoners van Culemborg en de vertegenwoordigers van lokale en regionale politieke partijen leverden nog meer praktische voorstellen op. Onder meer nadrukkelijke steun voor een snelfietsverbinding over de Lek, waarover nu al zo lang wordt gesproken. Als gemeentes samen met de provincies Gelderland en Utrecht de handen ineen slaan, dan moet zo’n verbinding mogelijk worden gemaakt. Waar in heel het land wordt gesproken over snellere en betere verbindingen, past een snelle oeververbinding voor fietsverkeer daar ook bij. Maak het busverkeer in Culemborg en regio aantrekkelijker door veel vaker en met kleine bussen te rijden. Schakel vooral vrijwilligers in.

De deelnemers aan de eerste klimaattafel stelden vast dat voor veel vragen en problemen het sleutelwoord ‘samen’ een oplossing kan zijn. Als burgers en overheid meer samenwerken, meer samen de problemen tegemoet treden, dan helpt dat absoluut om gezamenlijk goede oplossingen te vinden!

Het tweede Klimaattafelgesprek is op zaterdag 16 februari in Z-café te Culemborg. Meer informatie op www.zcafe.nl .

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier