Ook Culemborg luidt ‘noodklok voor jeugdzorg’

  •   keer gelezen

Hoe leveren we in Culemborg goede zorg aan de inwoners die dat nodig hebben? En hoe houden we de financiën onder controle? Die vragen stonden centraal tijdens een raadscommissie over de tekorten op het sociaal domein. Want die zijn er. Ook in de gemeente Culemborg. De gemeente Culemborg is daarin niet uniek. Overal in Nederland zijn tekorten.


Culemborg -  Daarom luidde de gemeente Culemborg enkele weken geleden al de noodklok. Samen met andere gemeenten in de regio stuurde wethouder Simon Buwalda een brandbrief naar Den Haag.

Toegenomen vraag

Het gaat allemaal om de budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de kosten die gemaakt worden als een kind hulp nodig heeft omdat er thuis problemen zijn. Of een inwoner met een lichamelijke beperking aanpassingen in huis nodig heeft. De vraag naar zorg is in Culemborg de afgelopen jaren toegenomen. Terwijl de rijksbijdrage is afgenomen. Met de gemeenteraad is gesproken over wat de gemeente Culemborg kan doen om structurele tekorten te verminderen. Het tekort over 2018 (2,4 miljoen euro) en het te verwachten tekort over 2019 kan waarschijnlijk worden opgelost door aanspraak te maken op de opgebouwde reserve sociaal domein.

Nog niet voor alle vragen die de tekorten oproepen, bestaan antwoorden. Wethouder Simon Buwalda: ‘’Niet in Culemborg, niet in de regio en niet landelijk. Daar waar antwoorden en oplossingen wel voor handen zijn, gaat de gemeente Culemborg aan de slag. Buwalda: De komende maanden zetten we onder andere fors in op verbetering van monitoring.’’

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten