Foto:

Lingecollege lyceum afscheid nemen en vooruitblikken

  •   keer gelezen

Samen met een aantal (oud-)leerlingen hebben docenten op gepaste wijze afscheid genomen van het oude gymnasiumlokaal aan de Heiligestraat. Nog een week, dan geven (oud-)leerlingen en docenten het oude lokaal aan de sloper. Het afscheid met zo’n 70 oud-gymnasiasten, ging gepaard met een ware grafrede, een processie en ceremonieel afscheid. Daarna een lesje Latijn en Grieks en een hedendaagse pizza. De grafrede nog eens nalezen? https://personae.blogspot.com/2019/12/prosopopoeia.html.


De komende tijd staat voor het lyceum in het teken van afscheid nemen van het oude en vooruitkijken naar het nieuwe. Vanaf januari start de renovatie van de Heiligestraat. Deze renovatie neemt zo’n 1,5 jaar in beslag en maakt het gebouw klaar voor modern, hedendaags onderwijs.

Het onderwijs van het Lingecollege lyceum is de laatste jaren flink in beweging. Leerlingen krijgen meer maatwerk met ruimte voor eigen keuzes. In de lessen houden docenten meer rekening met verschillen in de klas. Onlangs heeft Lingecollege lyceum keuze-uren ingevoerd. Naast klassikale uren kunnen leerlingen tijdens deze keuze-uren zelf bepalen waar ze extra tijd aan willen besteden. Binnen twee jaar zal deze werkwijze in alle leerjaren toegepast worden.

Met de keuze-uren nemen leerlingen grotendeels zelf de regie en bepalen zelf waar extra aandacht nodig is of op welke vakken zij verdieping willen. Een systeem dat past bij een maatschappij met een veel keuzemogelijkheden. Daarnaast stimuleert het gemotiveerd leren.

Vernieuwing brugklas Lingecollege

De brugklas van het volledige Lingecollege wordt anders ingedeeld. Het vertrekpunt is groei. Op het lyceum voeren we de zuivere havo brugklas in naast een gemengde havo-vwo brugklas en een zuivere vwo brugklas. Ook op de andere locaties van het Lingecollege wordt de indeling van de brugklas anders. Ook hier is het principe opstromen naar het hoogst haalbare niveau door meerdere niveaus in de brugklas aan te bieden.

Leerpleinen: ook voor het lyceum

De docenten werken steeds intensiever samen om voor alle leerlingen een goed programma te bieden. Vakken worden steeds meer in onderlinge samenhang aangeboden. Er komt meer ruimte voor andere manieren van werken. Het huidige mavogebouw voorziet al in leerpleinen, een plek waar leerlingen samen met klasgenoten en docenten kunnen (samen)werken. Ook het nieuwe lyceumgebouw zal hierin voorzien.

Oplevering vernieuwde lyceumgebouw

In het voorjaar van 2021 wordt het vernieuwde lyceumgebouw opgeleverd. Het gebouw wordt duurzaam: gasloos met warmtepompen, voorzien van zonnepanelen en BENG (bijna energieneutraal gebouw). Er komt een compleet nieuwe aula, een exporuimte en een bètalab. Per leergebied komt er een leerplein met lokalen waarin samenhangende vakken worden geclusterd, zoals talen – bèta – maatschappij – kunsten – beweging.

De vernieuwingen worden stap voor stap toegepast in de tijdelijke huisvesting. De brugklas en de bovenbouw krijgen les op de Heiligestraat, het Technasium en de Internationale Schakelklas (ISK) op de Adamshof en de onderbouw op de Tielerwaardlaan.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier