Burgers moeten zich onbespied voelen

  •   keer gelezen

Tiel  - Piet de Vrije uit Veenendaal: ‘’Bijgaande brief stuurde ik aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad.’’


‘’Geachte,

Op een pand op de hoek van Nieuwe Tielseweg - Sterrenbos zijn zes camera’s aangebracht die heel duidelijk gericht zijn op de openbare weg (naast dat ze gericht zijn op het betrekkelijk kleine omheinde perceel naast de woning). 
De laatste tijd is er veel te doen om het onnodig gebruik van camera’s (door politie, overheid en particulieren) die de privacy van burgers aantast. In drie bijgaande artikelen hierover staat daarover enige informatie.
In het eerste artikel enige informatie over de wettelijke regelingen rond camera toezicht: 

Is cameratoezicht overal toegestaan?
Cameratoezicht mag alleen worden ingezet op openbare plaatsen als dit nodig is voor de handhaving van de openbare orde en om strafbare feiten op te sporen. In artikel 151c van de Gemeentewet is vastgelegd aan welke privacynormen cameratoezicht op openbare plaatsen moet voldoen.
Op grond van de wet moeten burgers in kennis worden gesteld van de mogelijkheid dat zij op beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat valt binnen het bereik van de camera’s. Aan deze vereiste moet niet alleen worden voldaan bij het vastleggen van beelden, maar ook als er sprake is van monitoring en er dus geen opnames worden gemaakt. Het niet kenbaar maken van cameratoezicht is strafbaar.

Wie gaat er over cameratoezicht?
De besluitvorming over het al dan niet inzetten van publiek cameratoezicht ligt bij de gemeenteraad en de burgemeester. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De politie is ook de instantie die gebruikmaakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Daarom ligt (op grond van artikel 151c lid 3 Gemeentewet) de operationele regie bij de politie.
https://www.politie.nl/themas/cameratoezicht.html#alinea-title-wie-gaat-er-over-cameratoezicht

Uit het volgende artikel over de situatie in Amsterdam valt op te maken dat er wel een goed vastgelegd gemeentelijk beleid nodig is om op te treden tegen ongewenste vormen van he gebruik van camera’s gericht op de burgers. Amsterdam hanteert het volgende uitgangspunt: “Burgers moeten zich onbespied en anoniem door de stad kunnen bewegen.” Dit alleen is haalbaar als er een “samenhangend beleid, toezicht en regie” is geregeld. https://www.nu.nl/tech/6008069/waakhond-ondanks-belofte-loopt-burger-niet-onbespied-door-amsterdam.html

In het laatste artikel kunt u lezen over een recent onderzoek waaruit blijkt dat burgers zich niet permanent bespied willen voelen. Daarin ook informatie over de Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom die pleit voor een beperkend beleid voor het inzetten van particuliere camera’s gericht op de openbare ruimte. https://nos.nl/l/2301276

Ik heb deze informatie en de melding van de ongewenste camera’s op voornoemd perceel gemeld bij de gemeente. Daarop heb ik het antwoord ontvangen (brief van de gemeente Tiel dd 18/11/19 van de Teammanager Publiekszaken) dat de gemeente “..geen wettelijke mogelijkheden heeft om iets te doen als cameratoezicht door derden niet aan voorwaarden voldoet”. “Wij kunnen bij klachten over cameratoezicht niet veel doen”.

Ik meen dat dit niet geheel juist is zoals blijkt uit de informatie uit de voornoemde artikelen.

Mijn vragen aan u zijn:
Meent u dat de burgers van Tiel (en bezoekers aan Tiel zoals ik) zich zoveel mogelijk onbespied en anoniem moeten kunnen bewegen?
wilt u hieraan bijdragen door te bevorderen dat er gemeentelijk beleid komt op dit gebied
Onderkent u dat op grond van de wet burgers in kennis moeten worden gesteld van de mogelijkheid dat zij op beelden kunnen voorkomen zodra zij een gebied betreden dat valt binnen het bereik van camera’s. Dat aan dit vereiste niet alleen moet worden voldaan bij het vastleggen van beelden, maar ook als er sprake is van monitoring en er dus geen opnames worden gemaakt
Bent u met mij van mening dat er ook nu al direct voldoende mogelijkheden voor de gemeente Tiel zijn om op te treden tegen de zes camera’s op het in mijn brief genoemde perceel?

Dank dat u mijn brief in behandeling neemt.’’

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten