Coalitieakkoord gemeente Buren

  •   keer gelezen

Maurik - De afgelopen maanden onderhandelden Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA over een nieuw coalitieakkoord en de benoeming van nieuwe wethouders. Dit was nodig na de breuk van de eerdere coalitie en het opstappen van twee wethouders afgelopen najaar. Inmiddels hebben de drie coalitiepartijen een akkoord bereikt. Dit coalitieakkoord wordt dinsdag 14 januari 2020 gepresenteerd. Tijdens een extra raadsvergadering op 21 januari 2020 bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en vindt de benoeming van vier nieuwe wethouders plaats.

Coalitieakkoord
Naar aanleiding van het advies van informateur Wouter de Jong zijn Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA in november gestart met coalitieonderhandelingen. Het resultaat hiervan is een coalitieakkoord waarin de partijen hun plannen voor de gemeente bekend maken. De titel van het akkoord is Daadkrachtig en kerngericht. Het wordt dinsdag 14 januari 2020 openbaar gemaakt en toegelicht door de formateur, Sander van Alfen. Het akkoord is onder voorbehoud van het raadplegen van de achterban door de partijen. Tijdens de extra raadsvergadering op 21 januari 2020 legt formateur Sander van Alfen verantwoording af over de stappen die de afgelopen tijd zijn genomen om te komen tot deze coalitie. Vervolgens wordt het coalitieakkoord besproken door de gemeenteraad. De raad neemt een besluit over het akkoord en over de voordracht van de nieuwe (kandidaat-)wethouders.

Nieuwe wethouders
In lijn met het advies van de informateur dragen de coalitiepartijen vier nieuwe wethouders voor. Het zijn kandidaten met veel maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Gemeentebelangen Buren draagt Karl Maier en André van den Hurk voor. Karl Maier woont in Lienden, is ondernemer en momenteel onder meer voorzitter van Ondernemers Platform Buren. André van den Hurk is raadslid in de gemeente Druten en was in die gemeente eerder wethouder. De PCG draagt Pieter Neven voor als wethouder. Hij is raadslid in de gemeente Krimpenerwaard en was daar eerder wethouder. Het CDA draagt Niko Wiendels voor als wethouder. Hij is in totaal ruim 14 jaar wethouder geweest in de gemeenten Geldermalsen en Zevenaar. Wethouders zijn verplicht om te wonen in de gemeente waar zij werken. Drie van de vier kandidaat-wethouders wonen niet in de gemeente Buren. De gemeenteraad kan daarvoor ontheffing verlenen.
 


Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten