Receptioniste Lettie Kusters en directeur Johan Andrée met certificaat. (foto: Mozaïek)
Receptioniste Lettie Kusters en directeur Johan Andrée met certificaat. (foto: Mozaïek) (Foto: )

Kwaliteitslabel voor Mozaïek

  •   keer gelezen

Tiel - Mozaïek welzijnsdiensten aan de Hertog Karellaan 140 in Tiel, is eind 2019 extern getoetst door de landelijke brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en heeft voor de komende twee jaar het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk ontvangen. Daarnaast is Mozaïek opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk.
Het Kwaliteitslabel staat voor Sterk Sociaal Werk en is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het maatschappelijk effect van de dienstverlening voor bewoners en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.
De certificering en registratie voor Mozaïek hebben betrekking op de alle organisatieonderdelen en voor alle gemeenten waarvoor Mozaïek actief is: Voorschoolse Educatie en schoolcontactwerk, Jongerenwerk, Buurtsportwerk, jongerencoaching, Buurt-/wijkwerk, Ouderenadvisering, Vrijwilligersondersteuning, Mantelzorgondersteuning, Thuisadministratie, Praktische ondersteuning, Matchpoint incl. Dynamiek en Management, ondersteunende diensten.
Meer informatie over Sociaal Werk Nederland en over het kwaliteitslabel Sociaal Werk vindt u op www.sociaalwerknederland.nl. Meer informatie over Mozaïek kunt u vinden op www.mozaiekwelzijn.nl


Over Mozaïek
Mozaïek is een welzijnsinstelling die actief is in de gemeente Tiel, Buren, West Betuwe,
Neder-Betuwe en Rhenen. Ze levert aan deze gemeenten verschillende diensten, zoals: wijkcoaches, jongerenwerkers, ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers, vrijwilligerswerk, onderwijsconsulenten en activiteiten voor en met de inwoners. Samen met de gemeenten en andere organisaties levert Mozaïek een bijdrage in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten