De souvenirshop en de kunstenaarswinkel in de Tielse binnenstad zijn recente voorbeelden van de plannen om leegstaande winkelpanden op te vullen, de gemeente presenteert nu een 3-jarenplan als oplossing.
De souvenirshop en de kunstenaarswinkel in de Tielse binnenstad zijn recente voorbeelden van de plannen om leegstaande winkelpanden op te vullen, de gemeente presenteert nu een 3-jarenplan als oplossing. (Foto: )

Vervolgaanpak lege binnenstad

  •   keer gelezen

Aantrekkelijke binnenstad door samenwerking van betrokkenen


Marjon de Lange

Ondanks de inspanningen van een speciaal daarvoor aangestelde locatieadviseur is het de Gemeente Tiel nog maar niet gelukt om de leegstand in de Tielse binnenstad het hoofd te bieden. Daar komen nu natuurlijk ook nog de gevolgen bij van de coronacrisis. Het college presenteert vervolgplannen.

Tiel - Niet alleen de huidige crisis doet onze binnenstad de das om. Wethouder Brink, onder andere verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, economische zaken en middenstandszaken, legt het uit: “Ook de huidige bevolkingsopbouw speelt mee in ons koopgedrag”, stelt hij. “Het is niet voor niets dat we proberen koopkrachtige en jonge gezinnen naar Tiel toe te halen. Oudere bewoners verslijten bijvoorbeeld niet zo veel kleding, aan twee spijkerbroeken per jaar hebben ze vaak genoeg. Ook dat merkt het winkelaanbod. De verwachting is verder dat het aantal internet-aankopen zal blijven stijgen. Zeker ook door de ervaring hiermee, recent door de corona-crisis.”

Leegstand

Opvallend is dat het leegstand-probleem zich eigenlijk beperkt tot de Tielse binnenstad. “Op de industrieterreinen zijn ook vele winkels, daar is geen sprake van leegstand en ook in de wijkcentra gaat het goed. Kijk maar naar het nieuwe winkelcentrum langs de Nieuwe Tielseweg, het gaat 1 juli aanstaande open en alles is vol”, aldus Brink. Ongeveer 20 tot 24 % van het vloeroppervalk aan winkels in de binnenstad staat leeg. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt namelijk rond de 10%. Brink denkt ongeveer drie jaar tijd nodig te hebben om de leegstand in Tiel te bedwingen en terug te brengen naar het landelijk gemiddelde.

Locatieadviseur

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd bureau Kordaat in Ruimt (afgekort KIR) aangetrokken als deskundige op retailgebied, Als eerste stap werd toen contact opgenomen met vastgoedeigenaren. Er bleek onder hen helaas een flinke weerstand te zijn tegen de gemeente. Gelukkig is er nu wel goed contact en onderling overleg. Dat is een verdienste geweest van KIR. Ook realiseerde de locatieadviseur dat er een echte souvenirwinkel in de binnenstad kwam. Naast nog een verplaatsing kon KIR er verder niet voor zorgen dat de vele lege plekken gevuld werden. Wel heeft de Gemeente dankzij deze stap veel beter inzicht gekregen inde problematiek van ondernemers en hoe zij wellicht wel een succesvolle verandering in de binnenstad kan realiseren. Volgens Brink zijn de vastgoedeigenaren nu ook overtuigd van de noodzaak van veranderen.

Regisseur

“Onze binnenstad moet een ‘plan’ worden”, aldus Brink, “onder leiding van een programma-regisseur. Het is van groot belang dat we er wat aan doen en dat de neuzen dezelfde kant opgaan. Maar iedereen moet dan wel meewerken, anders komen we er niet.” Hiermee bedoelt hij niet alleen de vastgoedeigenaren maar ook de ondernemers zelf en de omwonenden. Maar wellicht ook een econoom, een planschade-expert en het toerisme. Zijn idee is om een transformatie-team in het centrum een nieuw kerngebied te laten realiseren. Het winkelaanbod kan bijvoorbeeld compacter gemaakt worden, welk deel van de binnenstad dat betreft, kan Brink nog geen uitspraken over doen. Wel bevestigt hij dat er hiervoor geld nodig is.

Place to be

Speerpunt van de plannen van het college is ook het aantrekkelijker maken van de binnenstad. “De binnenstad verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’, zegt Brink. “Dat laatste moeten we stimuleren. Er moet een samenhangend pakket komen om de binnenstad als verblijfsruimte aantrekkelijk te maken. Er is vergroening nodig en winkelondersteunende horeca.” Alle horeca op het Plein in Tiel noemt hij nachthoreca, bij winkels zijn dag-zaken nodig. Ook wordt gewerkt aan een auto-luw centrum.

Fonds

Maar eerst is er geld nodig. Niet alleen in Tiel maar ook in vergelijkbare middelgrote steden, die worden namelijk het meest getroffen, het is een landelijk probleem. Een gedachte is het oprichten van een zogenaamd transformatiefonds, ook hoopt Brink dat de provincie financieel gaat bijdragen. Het college legt binnenkort een omvangrijk rapport voor aan de gemeenteraad over de ontwikkeling, evaluatie en vervolgaanpak winkelleegstand binnenstad, aangevuld met een landelijk rapport over de impact van corona. Op 30 juni aanstaande worden de plannen van het college besproken in de commissie Ruimte.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten