Sportakkoord voor gemeente Buren

  •   keer gelezen

In navolging van het Nationaal Sportakkoord heeft de gemeente Buren haar eigen lokaal sport- en beweegakkoord gerealiseerd. 


Maurik - Voor de ondertekening is een creatieve oplossing bedacht die past bij deze tijd. Deelnemende organisaties ondertekenden hun ambitie thuis en maakten daarvan een selfie. Zo maakten alle organisaties hun deelname aan het lokaal sportakkoord kenbaar. Niet bij elkaar, maar wel met elkaar.

In Buren doet iedereen mee
De gemeente, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zetten zich samen in voor het lokaal akkoord. Sporten en bewegen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in alle kernen van Buren. Het verbindt inwoners en verstevigt netwerken. Samenwerken, verbinden en versterken zijn dan ook belangrijke kernwoorden in het lokaal sport- en beweegakkoord. En plezier hebben in bewegen maakt een leven lang fit mogelijk. Iedereen in Buren heeft daar een rol in.

Iedere kern actief
Uitgangspunt van het lokaal sport- en beweegakkoord is dat er in iedere kern geschikte activiteiten zijn, waar inwoners behoefte aan hebben. Er wordt gekeken of bestaande activiteiten nog voldoen, sommige voorzieningen kunnen gebundeld worden en aanbieders kunnen daarbij samenwerken. Zo worden accommodaties van clubs voor meerdere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor ontmoetingen door ouderen. En er wordt een platform voor jongeren ontwikkeld om de behoeften onder jongeren te peilen, ideeën aan te leveren en uitdagende sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Op deze manier wordt er samen gewerkt aan een vitale en gezonde beweeg- en sportinfrastructuur.

Thema’s lokaal sport- en beweegakkoord
Het lokaal sport- en beweegakkoord bestaat uit vier thema’s: inclusief bewegen (sporten en bewegen moet voor iedereen mogelijk zijn), duurzame sport- en beweegomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen. Er zijn elf overkoepelende ambities gekozen die uitgewerkt zijn tot concrete acties. Zo gaan verenigingen laagdrempelige activiteiten organiseren om andere doelgroepen te verwelkomen en gaat men maatjesprojecten opzetten om meer ouderen te laten wandelen en bewegen. Wandel- en fietsroutes worden veiliger, er wordt een regionale coach aangepast sporten aangesteld en er is speciale aandacht voor en coördinatie van vraag en aanbod voor jongeren in de kernen. In september zal er een kick-off plaatsvinden, om aan de slag te gaan met de acties en ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord.

Samenwerken en verbinden
Niko Wiendels, wethouder Sport & Volksgezondheid is trots op de samenwerking in Buren: “Het geeft veel energie om te zien hoeveel partijen in Buren hebben meegedacht over dit lokaal sport- en beweegakkoord in Buren. En ook in deze bijzondere tijd, waarin veel organisaties hard worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Het is mooi om te zien dat de verbinding sterk is, dat zie je ook aan deze digitale ondertekening. We blijven onze schouders er onder zetten. Zodat uiteindelijk iedereen in Buren straks weer vrij kan sporten en bewegen!”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten