Waarschuwing voor blauwalgen bij Recreatieplas Het Eiland van Maurik

  •   keer gelezen

Maurik - Provincie stelt een waarschuwing in vanwege blauwalgen bij Recreatieplas Het Eiland van Maurik (gem Buren)


Uit visuele inspectie is gebleken dat er drijflagen van potentieel toxische blauwalgen in de zwemzone aanwezig zijn. Hierdoor is er een verhoogd risico op gezondheidsklachten. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen. 

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

www.zwemwater.nl

Klachten over het zwemwater?

Provincieloket

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten