Foto:

Gemeente draagt dorpshuis over

  •   keer gelezen

Op woensdag 23 december heeft gemeente Buren dorpshuis ’t Klokhuis officieel overgedragen aan de Stichting.


Maurik - Het was al enige tijd bekend dat de gemeente het dorpshuis wilde behouden. Dit was namelijk al besloten in de raadsvergadering op 23 juni jl. Nu, precies een half jaar later, heeft ook de officiële overdracht plaatsgevonden via de notaris.

Conform het besluit van de gemeenteraad is voor een overdracht van het dorpshuis gekozen via een erfpachtconstructie. Volgens deze erfpachtvoorwaarden mag de Stichting het dorpshuis gebruiken alsof zij eigenaar is van het pand. Hier staat tegenover dat de Stichting jaarlijks een canon aan de gemeente moet betalen.

Op verzoek van de gemeente zal de Stichting zorgdragen voor de vervanging van de asbesthoudende golfplaten op het dak van het dorpshuis voor een duurzame dakbedekking.

Wethouder Karl Maier: “In het coalitieakkoord 2020 – 2022 ‘Daadkrachtig en kerngericht’ gaven we aan dat we het belangrijk vinden om het dorpshuis voor Maurik te behouden. Dat dit nu definitief gelukt is, is een belangrijke mijlpaal. Het is belangrijk dat er ook in Maurik een plek blijft bestaan waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.”

Voorzitter Herbert Holzmüller: “Allereerst willen we wethouder Karl Maier en de gemeenteraad hartelijk danken voor hun visie naar de toekomst, waardoor het Klokhuis open kan blijven voor de eerst volgende 20 jaar! De Stichting is zeer blij met deze belangrijke stap en we zullen het Klokhuis benutten waarvoor het altijd bedoeld was; Een dorpshuis van en voor de bevolking van Maurik!”.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier