Aanleg Windmolenpark Midden Betuwe

  •   keer gelezen

Gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe bevoegd gezag voor aanleg Windmolenpark Midden Betuwe De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe worden het bevoegd gezag voor de aanleg van ca 9 windturbines aan de weerszijden van de A15. 


Neder-Betuwe - Het bestuur van de provincie heeft ingestemd met het verzoek van de gemeenten om de haar bevoegdheid over te dragen. Zo wordt de procedure sneller en overzichtelijker. De gemeente Nederbetuwe gaat de coördinatie op zich nemen. Het windpark is een initiatief van Yard Energy en Maatschap Betuwemolen. 

Snelle en overzichtelijke procedure

Op grond van de Crisis-en herstelwet (1998) zijn Gedeputeerde Staten verplicht tot het toepassen van de provinciale coördinatieregeling voor de voor een windpark benodigde uitvoeringsbesluiten. Het gaat daarbij om besluiten zoals de omgevingsvergunning. Als redelijkerwijs te verwachten is dat als de provincie de coördinatie doet, het niet sneller of overzichtelijker gaat, dan kan de bevoegdheid overgedragen worden naar de gemeenten. Gezien de constructieve aanpak van de beide gemeenten en de samenwerking met de provincie is dit bij dit windpark het geval. De provincie blijft wel goed betrokken bij de ontwikkeling.  Jan van der Meer gedeputeerde Energietransitie: “We vinden goede burgerparticipatie en het streven naar 50% lokaal eigendom heel belangrijk. Dit windpark wordt ontwikkeld waarbij burgers die mogelijkheid krijgen. Dat draagt bij aan het versterken van draagvlak voor de overschakeling op duurzame regionale energie. Want die kant gaan we wel op.” Overschakelen op duurzame energie

Onze energievoorziening verandert van fossiel naar hernieuwbare energie. Daarvoor hebben we alle bronnen, zoals windenergie, nodig. Gelderland heeft de doelstelling om in 2030 55% CO2 reductie te realiseren. Dat is nodig om de negatieve effecten van klimaatveranderingen te verminderen. Het windpark draagt bij aan deze doelstelling. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten