Foto:

Zaai-actie voor meer biodiversiteit

  •   keer gelezen

Insecten hebben het niet gemakkelijk en kunnen wel wat hulp gebruiken. Gemeente Buren is samen met inwoners op verschillende manieren bezig om hier aan bij te dragen. Een enthousiaste groep inwoners van Levend Landschap Maurik heeft samen met gemeente Buren ervoor gezorgd dat de berm langs de Essenbos te Maurik is ingezaaid met een bloemenrijk mengsel. 


Maurik - Dit zaadmengsel bestaat uit kruiden en bloemen die passen bij de voedselrijke kleigrond van gemeente Buren. Voor insecten zoals bijen en vlinders zijn kruidenrijke bermen erg belangrijk.

De berm van Essenbos te Maurik is door de betrokkenheid van Levend Landschap Maurik onderdeel van een lopende proef binnen de gemeente Buren. De gemeente Buren heeft vijf proeflocaties aangewezen binnen de gemeente om te testen met ander bermbeheer voor meer biodiversiteit. Elke locatie is anders in aanpak, met de bedoeling de resultaten over meerdere jaren te kunnen volgen in samenwerking met Wageningen Universiteit. Naast ander beheer zoals bij de andere proeflocaties, wordt de berm van de Essenbos ook extra ingezaaid met het bloemen- en kruidenrijk zaadmengsel. Gemeente Buren heeft met het lokale loonwerkbedrijf Oskam afspraken gemaakt voor het beheer van deze proeflocatie.

Het idee voor de bloemen- en kruidenrijke berm aan de Essenbos is ontstaan binnen het project Levend Landschap Maurik. Binnen de werkgroep Levend Landschap Maurik houden inwoners zich bezig met het mooier en groener maken van het landschap in en om Maurik. Een van de ambities is om Maurikse Veld aantrekkelijker te maken voor dier en mens door bermen en percelen te beplanten of in te zaaien met inheemse soorten. De groep heeft dan ook met enthousiasme de inzaaiactie uitgevoerd van de proeflocatie aan de Essenbos. Om dit mede mogelijk te maken heeft het loonbedrijf Oskam belangloos geholpen bij de voorbereiding van de berm. De berm is begin dit voorjaar ingezaaid.

De verwachting is dat de planten zich volgend jaar al goed hebben ontwikkeld en de berm rijkelijk zal bloeien. Dat is niet alleen prettig voor insecten maar ook voor bewoners en recreanten. Het doel is dat in de komende jaren de berm zich steeds verder ontwikkelt.

Levend Landschap Maurik wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Buren, Provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Van blauwe ichorei tot oranjetipje
In de brochure ‘Van blauwe cichorei tot oranjetipje’ staan inspirerende voorbeelden en tips om zelf met de tuin, het erf en het landschap aan de slag te gaan. Bewoners lezen wat ze zelf kunnen doen voor het behoud van dieren en planten, ook voor bijen. Deze brochure is via de website van SLG te raadplegen: www.landschapsbeheergelderland.nl. Kijk bij het kopje Kennis en informatie > Landschapsbrochures.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten