Samen aan de slag met aardgasvrij leven

  •   keer gelezen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. We gaan stap voor stap over op koken en stoken zonder gas. Dit noemen we de warmtetransitie. De gemeente Buren maakt daarom samen met inwoners een plan. De eerste stap van dit warmteplan was om in gesprek te gaan met inwoners over hun wensen. 


Buren - Wat zouden inwoners willen doen om bij te dragen aan de warmtetransitie? En op welke manier willen zij betrokken worden? Adviesorganisatie Spectrum onderzocht dit samen met de gemeente. Alle huishoudens in de gemeente Buren ontvingen daarom afgelopen maart de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarna voerde Spectrum in april en mei zes groepsgesprekken en bijna vijftig telefonische interviews.

Informatie en contact

Uit deze groepsgesprekken en interviews bleek dat inwoners behoefte hebben aan heldere en concrete informatie. Ze willen graag zoveel mogelijk persoonlijk contact. Daar gaan we als gemeente in het verdere traject ook voor zorgen. Verder is in de gemeente Buren veel belangstelling om mee te denken over de warmtetransitie. Verschillende inwoners zijn bezig met een initiatief op buurtniveau. Of ze denken na over het zetten van eerste stappen. In alle kernen zijn er ook inwoners die helemaal niet van het gas af willen. Met dat als basis willen we als gemeente graag verder met het opzetten van het warmteplan.


Gespreksronde en klankbordgroep
De gemeente gaat daarom in de maanden na de zomervakantie per kern verder met haar inwoners in gesprek over de ontwikkeling van een warmteplan. Het warmteplan beschrijft de route naar een aardgasvrij leven, maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. We hebben daar de komende vijfentwintig jaar voor. We richten daarom ook een Klankbordgroep Warmtetransitie op. Hierin kunnen we ideeën en suggesties voor de verdere ontwikkeling uitwisselen. Het is goed om in de komende jaren samen met inwoners de eerste projecten op te starten. Pieter Neven, wethouder Duurzaamheid: “De warmtetransitie is een zeer grote opgave voor onze gemeente. We willen niet overhaast te werk gaan, maar dit zorgvuldig met u als inwoner voorbereiden. Het is al mooi dat een aantal inwoners heeft aangegeven met een project te willen starten. Elke stap die we zetten naar een duurzaam Buren is er één!”

Meer informatie over de gespreksronde en de klankbordgroep volgt in het najaar. Volg de ontwikkelingen over de warmtetransitie via: www.buren.nl/duurzaamverwarmen.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier