Bijenorchis in bloei
Bijenorchis in bloei (Foto: Twan Teunissen, Staatsbosbeheer)

Hek voor bescherming kwetsbare natuur

  •   keer gelezen

Staatsbosbeheer plaatst tussen 14 en 25 juni een raster langs het pad aan de zuidkant van de zwemplas om kwetsbare vegetatie in het terrein te beschermen. Ook komt er te zijner tijd een informatiepaneel over de bijzondere natuur van het Tichelterrein bij de doorgang in het raster.


Buren - In de weken van 14 en 21 juni zal het raster geplaatst worden. Het zal een eenvoudig hek worden van houten palen met een enkele, gladde draad. Tijdens de werkzaamheden zal het pad langs de zuidzijde van de zwemplas om veiligheidsredenen niet toegankelijk zijn.

Vegetatie gevoelig voor betreding

De reden van plaatsing van het hek is om de aangrenzende kwetsbare en bijzondere vegetatie beter te beschermen. Zeldzame orchideeën en andere bijzonder planten die daar groeien zijn kwetsbaar en gevoelig voor betreding. Onbedoeld wordt het gebruikt als ligweide, waardoor de vegetatie beschadigt. Het raster moet de planten in het veld beter beschermen.

Bijzondere planten en dieren van Tichelterrein Buren

Door de bodemsamenstelling groeien er planten die normaal bijvoorbeeld alleen in duinvalleien voorkomen, zoals de zeldzame parnassia. Daarnaast groeit er een heel aantal orchideeën, waaronder de bijenorchis en moeraswespenorchis. In het najaar is een verscheidenheid aan paddenstoelen te bewonderen, zoals een zeldzame zwart wordende wasplaat, donkere wasplaat en de wantsenwasplaat.
De natte graslanden van het terrein worden jaarlijks gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om de grond zo arm mogelijk te houden. Hierdoor is het gebied ook zeer belangrijk voor insecten zoals diverse dagvlinders, juffers, libellen en bijen. Er komen soorten voor die maar op enkele andere plaatsen in het land voorkomen en daarom is de Put van Buren zo bijzonder.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten