Gemeente Buren sluit 2020 positief af

  •   keer gelezen

Met name door een aantal incidentele meevallers sluit de gemeente Buren het jaar 2020 positief af met een resultaat van ongeveer 1,2 miljoen euro. 


Buren - Toch blijft het een uitdaging voor de gemeente om de cijfers positief te houden. Evenals vele andere gemeenten, ziet Buren de situatie verslechteren.

Veel gelukt ondanks corona

Hoewel door de coronapandemie een aantal taken die gepland stonden voor 2020 niet zijn opgepakt, is wethouder Financiën André van den Hurk blij met het positieve resultaat. “We hebben met elkaar veel bereikt. Het coalitieakkoord is bijna afgerond en uitgevoerd. Ondanks corona en de daaruit voortvloeiende beperkingen is er veel toch gelukt. Daar mogen we trots op zijn.” De gemeente Buren pakt de taken die zijn blijven liggen door corona in 2021 op.

Stevigere financiële basis

Net als bij vele andere gemeenten ziet Buren een structureel verslechterende situatie. Onder meer door de ontwikkelingen bij het sociaal domein moet de gemeente Buren scherpe keuzes gaan maken. Het college van burgemeester en wethouders kijkt daarbij doelmatig en realistisch vooruit.

Wethouder Van den Hurk: “Wij zijn gestart met een ombuigingstraject om in november een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Daarnaast wordt gekeken of de algemene reserve kan worden versterkt. Een grotere reserve betekent dat je als gemeente financiële uitdagingen beter kunt opvangen.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier