Oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten

  •   keer gelezen

Op woensdag 23 juni 2021 behandelen Provinciale Staten diverse onderwerpen waar inwoners van Gelderland hun stem kunnen laten horen. De dag start om 09.30 uur en duurt tot 20.30 uur.


Op de agenda staat de bespreking van de perspectiefnota 2022. Het doel van de perspectiefnota is vooral om beleidsinhoudelijk vooruit te kijken op de komende begroting. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de richting van het beleid te bespreken. Dit jaar wordt de perspectiefnota samen met de uitwerking van de midterm review aangeboden aan Provinciale Staten. De nota wordt per gedeputeerde in aparte bijeenkomsten besproken.

Provinciale Staten spreken daarnaast over de railterminal Gelderland, het Actieplan Klimaatadaptatie, de investeringsimpuls verduurzaming sociale huur, de nieuwbouw wegensteunpunt Rumpt, de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof en vergunningensituatie. Ook bereiden de Staten de Algemene Vergadering van het IPO (interprovinciaal overleg) voor. 

Als laatste staat het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel op de agenda. Bij deze bijeenkomst in inspraak niet mogelijk. De gelegenheid voor inspraak was tijdens de hoorzitting op woensdag 16 juni jl. 

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 21 juni, 12.00 uur. griffie@gelderland.nl of bel 026-359 91 34.
 Alle vergaderingen zijn digitaal via Teams en worden uitgezonden via Statenlive.

De agenda vindt u op www.gelderland.stateninformatie.nl

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier