“Jammerlijk besluit gemeenteraad Buren”

  •   keer gelezen

Ingezonden brief door Goof den Hartogh, Zoelmond


“De gemeenteraad van Buren heeft recent ingestemd met de voorstellen van de Regio Rivierenland voor de inzet van alternatieve duurzame energiebronnen. Maar helaas heeft de Raad daarbij het voorstel van de inzet van windmolens in Buren afgewezen. Dat is een onbegrijpelijk en onverantwoord besluit. De inzet van windenergie is immers onmisbaar voor het bereiken van de doelen om het klimaat te redden van rampzalige veranderingen van het weer. Wij kunnen die negatieve ontwikkelingen tegengaan door het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en duurzame energiebronnen te gaan gebruiken. Windenergie op land is daarbij onmisbaar. Met energieopwekking uit zonkracht alleen redden we het niet. Windenergie is de meest efficiënte energiebron wat betreft kosten en ruimte gebruik. Het is dan ook heel onverstandig om deze bron uit te sluiten en het maakt dat de energie voor ons allen meer gaat kosten.

Ja, windmolens hebben ook nadelen maar als je ze weloverwogen plaatst gaat het in feite alleen om de visuele aspecten. Die kun je beperken door ze in clusters op enkele locaties te zetten zodat je ze maar over een beperkt deel van de horizon ziet. Plaatsing in lange rijen maakt de visuele impact veel groter en moet je dus niet doen. Daarbij valt op te merken dat veel (grootschalige) activiteiten en ontwikkelingen nadelen met zich brengen voor de mens en het landschap. Denkt u maar aan de aanleg van wegen, bedrijfsterreinen e.d. We zullen zekere nadelen van noodzakelijke activiteiten moeten accepteren om de samenleving goed te laten functioneren.

Alle berichten van klimaatdeskundigen melden dat het klimaat, zoals we dat nu kennen, nog te redden is als de wereld in 2050 de nodige energie fossielvrij opwekt. Maar er moet alles op alles gezet worden om dat te bereiken. Daarom moet de regio en dus ook de gemeente Buren zo spoedig mogelijk aan de slag met de uitvoering van maatregelen waaronder de plaatsing van windmolens. Dat zal negatieve reacties uitlokken van een aantal mensen. Maar bestuurders moeten desondanks de moed hebben om te kiezen voor de beste oplossingen. Daarbij mogen ze zich ook gesteund weten door mensen die wel nut en noodzaak zien van de inzet van windenergie. Die laten zich helaas niet zoveel horen maar zij vormen mogelijk zelfs de meerderheid. Schrijver dezes behoort in ieder geval tot de mensen die er blij van worden als er windmolens bij komen om ons klimaat mede te redden. Dat zijn we ook verplicht met het oog op het leefbaar houden van de wereld voor komende generaties.”

Goof den Hartogh

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier