Gemeente Buren maakt excuses voor brief grafrechten

  •   keer gelezen

In mei ontvingen alle rechthebbenden een brief van de gemeente over de actualisatie van de administratie grafrechten. Komende week valt er een tweede brief op de mat naar aanleiding van de motie over het begraafplaatsenbeleid en de grafrechten tijdens de raadsvergadering van 13 juli. 


Buren - De gemeente Buren maakt met de brief excuses voor de onduidelijkheden die zijn ontstaan, geeft duidelijkheid over het doel van de brief en het nieuwe beleid.

Excuses

De eerste brief zorgde voor veel reacties en onrust. Zowel de actualisatie van de administratie als het nieuwe beleid – waarin de gemeenteraad besloten heeft om de onderhoudskosten opnieuw in rekening te brengen – kwam aan bod. De brief riep veel vragen en onduidelijkheden op. Daarvoor maakt de gemeente Buren haar excuses.

“Het is nodig dat er een tweede brief wordt gestuurd die de onduidelijkheden wegneemt. Als je een brief schrijft dan moet je er alles aan doen om onduidelijkheden te voorkomen. Zeker bij zo’n gevoelig onderwerp als dit. Dat hebben we niet gedaan, daarvoor bieden we nu onze excuses aan”, aldus wethouder begraafplaatsen Pieter Neven.

Doel van de eerste brief
De tweede brief geeft meer duidelijkheid over het doel van de brief: de actualisatie van de administratie grafrechten. In de tweede brief vertelt de gemeente Buren hoe zij de administratie wil gaan actualiseren en wat daarvoor nodig is van de rechthebbenden. Rechthebbenden krijgen ruim de tijd om de antwoordformulieren in te vullen voor de actualisatie van de administratie. Als het niet lukt om dit voor 1 oktober te doen, dan kunnen de rechthebbenden contact opnemen met de gemeente. Dan wordt er samen gekeken naar een passende oplossing.

Begraafplaatsenbeleid

De begraafplaatsen zijn belangrijke plaatsen om te gedenken. De gemeente zorgt voor het onderhoud van het groen en de paden op hoog niveau. Om dit de komende jaren te kunnen blijven doen, heeft de gemeenteraad een nieuw begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Daarin staat dat er vanaf 2030 opnieuw onderhoudskosten betaald dienen te worden voor de graven. De komende jaren wordt duidelijk wat dit gaat betekenen voor de rechthebbenden. Als er meer bekend is over het beleid dan brengt de gemeente Buren de rechthebbenden ruim voor 2030 op de hoogte van de veranderingen. Rechthebbenden krijgen dan de tijd om een besluit te nemen over het grafrecht.

Reacties eerste brief

De eerste brief zorgde voor veel reacties vanwege de onduidelijkheid over de actualisatie van de administratie en het nieuwe beleid. Iedere rechthebbende die de gemeente Buren gebeld of gemaild heeft of op een andere manier contact heeft opgenomen, krijgt een antwoord op zijn vraag.

Wethouder Neven: “We hebben veel reacties gekregen van rechthebbenden naar aanleiding van de eerste brief. We gaan de komende tijd alle reacties beantwoorden. Het belangrijkste is dat alle rechthebbenden weten dat ze nu geen besluit hoeven te nemen over het graf of de graven waar ze rechthebbenden van zijn.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten