Uit de collegevergadering van gemeente Tiel

  •   keer gelezen

Tiel - Uit de collegevergadering van gemeente Tiel (dinsdag 13 juli):


  • Voor huishoudens die door de coronapandemie een inkomensterugval hebben en hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen, is er de TONK regeling. Deze tijdelijke noodmaatregel geldt nu tot 1 oktober 2021 (was tot 1 juli 2021). De TONK regeling is een vorm van bijzondere bijstand die we op grond van de Participatiewet (Pw) verstrekken. En is dus een gemeentelijke taak. Daarom kunnen gemeenten hiervoor tijdelijke beleidsregels opstellen. Dat heeft de gemeente Tiel ook gedaan. Er zijn minder aanvragen ingediend dan verwacht. Daarom heeft het college besloten de beleidsregels te verruimen. Zo kunnen meer inwoners gebruik maken van deze regeling. Door de verlenging van de termijn naar 1 oktober en de verruiming, heeft het college de gewijzigde beleidsregels TONK 2021 gemeente Tiel vastgesteld.
  • Basisschool ‘De Hoge Hof’ uit Kapel-Avezaath heeft advies gevraagd of zij mag fuseren met basisschool ‘De Blinker’ van stichting BasisBuren. Het college geeft hiervoor een positief advies.
  • Het college heeft Tobias Beheer BV uit Doorn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar voor de heffing en invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen. Voor de invordering van deze belastingen heeft het college ook een belastingdeurwaarder aangewezen. Dit zijn de personen in dienst van Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders B.V. uit Groningen.
  • Regionale samenwerking versterkt lokale ambities en past bij de toekomstvisie van Tiel. Het college stelt de raad voor om het concept Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vast te stellen. Ook vraagt het college aan de raad in te stemmen met het doorontwikkelen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) in een Regionaal Stimuleringsfonds en hiervoor een jaarlijkse bijdrage van €2,- per inwoner beschikbaar te stellen (was € 3,-).
  • Het college stelt de raad voor om de verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tiel 2021 (APV) vast te stellen. Op 16 juni 2021 stelde de raad de APV 2021 vast. Vanwege de inwerkingtreding van het Alcoholbesluit moet nu een tekstuele wijziging gedaan worden. Ook is een nieuwe afdeling in de APV toegevoegd die de vergunningplicht voor kamerverhuurbedrijven regelt.
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten