College neemt kennis van uitslag onderzoek naar PFOA in producten

  •   69 keer gelezen

Op 16 juli heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de uitkomsten van hun onderzoek naar PFOA en GenX in veeteeltproducten gepubliceerd. De NVWA heeft aangegeven dat de onderzochte producten, zuivel en kuilgras, geen PFOA en GenX bevatten. In enkele eieren zijn verwaarloosbaar lage hoeveelheden PFOA gevonden. Deze hoeveelheden vormen geen risico voor de volksgezondheid. De NVWA heeft uit de gehalten in zuivel ook de gehalten in rundvlees kunnen berekenen. Ook deze gehalten vormen volgens de NVWA geen risico.

In het onderzoek is gericht gekeken naar de effecten van PFOA (perfluoroctaanzuur) en GenX in de Alblasserwaard. Onderzoekers van de NVWA onderzochten melk, kaas, yoghurt, kuilgras en eieren. Het NVWA-onderzoek startte voor de zomer van 2018. Ook bleek dat de resultaten vergelijkbaar waren met de gehalten die in voedsel gevonden zijn in een eerder gehouden groot Europees onderzoek.

De uitslag is goed

Teunis Jacob Slob, wethouder Molenlanden: "Eerdere signalen waren al positief, dus wat dat betreft zijn we niet echt verrast. Het heeft wel flinke tijd geduurd voordat we nu eindelijk aan iedereen kunnen laten weten dat de uitslag van dit onderzoek goed is. En dat we nu PFOA niet of in enkele gevallen in een verwaarloosbare mate in onze voedselketen terugvinden."

De NVWA beveelt wel aan vervolgonderzoek te doen, en om het huidige onderzoek enkele malen te herhalen. De gemeente Molenlanden zal er bij de betrokken instanties op aandringen dat dit advies wordt opgevolgd.

Bodemonderzoek PFOA Molenlanden (fase 4)

De gemeente Molenlanden besloot in 2018 zelf om nader onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek volgt op eerdere onderzoeken van de voormalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden; fase 1, 2 en 3. Die onderzoeken zijn voor de zomer van 2018 verschenen en toegelicht.

Doel van het vierde onderzoek is om een gebiedsdekkend beeld te krijgen van de concentraties PFOA (en GenX) binnen de gemeente Molenlanden. Ook is aanvullend onderzoek gedaan om de oorzaak van de verhoogde concentratie PFOA in het gebied tussen Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf aan de Polderweg West te achterhalen en is een aantal moestuinen (grond en irrigatiewater) en weilanden bemonsterd.

Toetsing aan recente rapporten

Hoewel de resultaten van het vierde bodemonderzoek in concept gereed zijn, duurt het tot september voor het definitieve rapport over het bodemonderzoek 'Fase 4' verschijnt. De uitkomsten worden namelijk de komende maanden getoetst aan het onderzoek van de NVWA en een onderzoek van RIVM dat op 15 juli is gepubliceerd. Dit rapport gaat over risicogrenzen voor PFOA en PFOS. Deze laatste stof is een aan PFOA verwante stof die in andere delen van Nederland in verhoogde gehalten voorkomt. Het onderzoek richt zich op hergebruik van grond en bagger in landbouwgebieden. De door RIVM afgeleide risicogrenzen zijn scherper dan op basis van het NVWA onderzoek noodzakelijk lijkt. Hieraan zal in het definitieve rapport van Fase 4 aandacht worden besteed. Bij het Fase 4 -onderzoek wordt ook het recent verschenen tijdelijke handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie van de rijksoverheid betrokken.

Heeft u nog vragen?

PFOA is een stof, waar in Nederland en daarbuiten veel onderzoek naar gedaan wordt. Er wordt steeds meer over bekend. Meer informatie over de bodemonderzoeken, inclusief de complete onderzoeksrapporten, is te vinden op www.ozhz.nl. Vragen en antwoorden over gezondheid zijn te vinden op de website van de GGD. Voor vragen kunnen inwoners ook contact opnemen met hun huisarts of de GGD via 078 - 770 85 00. Voor andere vragen kan contact op worden genomen met Team Communicatie van de gemeente Molenlanden via 088 7515000.

Meer informatie: https://www.molenlanden.nl/pfoa-c8-en-genx


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.