Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen positief afgerond

  •   15 keer gelezen

Op 25 april heeft de Omgevingsdienst ZHZ met een persbericht laten weten dat het bodemonderzoek naar lood in de bodem op kinderspeelplaatsen in de hele regio is afgerond. En wel met positief resultaat! De gemeten loodgehalten geven namelijk geen aanleiding om direct maatregelen te treffen of de bodem te saneren.

Veilige speeltuinen
Het onderzoek duurde vijf maanden en vond plaats in 121 speeltuinen. Nergens zijn loodgehalten gevonden die gezondheidskundig een belemmering zijn voor de kinderen die in deze speeltuinen spelen. Onze bodemdeskundigen bekijken samen met de gemeenten of blootstelling aan grond met daarin een beperkte hoeveelheid lood in speeltuinen nog verder kan worden verminderd. Bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud of herinrichting.

Samenwerken aan een gezonde regio
Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen, vooral bij kinderen tot 6 jaar, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland samen met OZHZ in kaart gebracht in welke gebieden verhoogde loodgehalten verwacht konden worden. In samenwerking met de gemeenten in de regio is nagegaan op welke speelplaatsen kinderen in contact kunnen komen met de grond.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.