Prijsvraag Taalpact

  •   62 keer gelezen

De gemeenten Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en West-Betuwe hebben samen met sociale werkvoorziening Avres, het Da Vinci College, Bibliotheek AanZet en Stichting Lezen en Schrijven het Taalpact ondertekend. Samen willen zij laaggeletterdheid bestrijden.

Deze partners van het Taalpact willen in maart 2024 bereiken dat: "iedereen over voldoende basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitaal) beschikt om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. Degenen waarvoor dit niet mogelijk is weten waar zij hulp kunnen krijgen."

Prijsvraag taalpact
Heb je een goed idee dat een bijdrage kan leveren aan dit doel? Doe dan mee aan de prijsvraag Taalpact! Je maakt dan kans op een budget van maximaal €20.000,- om je initiatief om deze basisvaardigheden te bevorderen uit te voeren.

Doe je mee? Dat kan tot 1 juni 2019.

Spelregels
Jouw inzending voor het beste idee moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Je bent een instelling zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een vereniging, een stichting of een maatschappelijke organisatie)

  • Het idee wordt niet op een andere manier gefinancierd

  • Het idee moet worden opgestart in 2019

  • Het idee levert een bijdrage aan het vergroten van taal- en/of reken- en/of digitale vaardigheden

  • Het initiatief moet worden uitgevoerd in de gemeente Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden (enkel Leerdam en Zederik) en/of West Betuwe (enkel grondgebied Lingewaal)

  • Er is aantoonbare samenwerking (in de regio)


Om mee te doen aan de prijsvraag moet je het volgende opsturen:

  • Een korte omschrijving van wat je gaat doen;

  • Een begroting (maximaal € 20.000,-);

  • Afschrift oprichtingsakte of statuten (in het geval van een rechtspersoon).

Bonuspunten
Als je samenwerkt met andere partijen dan levert dat bonuspunten op.

Budget
In totaal is er € 40.000,- beschikbaar. Het maximum bedrag per idee is € 20.000,-.

Jury
De jury bestaat uit een afvaardiging van de gemeenten in de regio, een afvaardiging van stichting Lezen & Schrijven en twee taalambassadeurs.

Insturen
Je kunt je idee voor 1 juni 2019 opsturen naar Wendy Springer W.Springer@gorinchem.nl of Yin-kwan Tang yinkwantang@lezenenschrijven.nl.

Uitslag
Op donderdag 20 juni 2019 worden de winnaar(s) bekend gemaakt tijdens een werkatelier Taalpact. Zet daarom donderdag 20 juni 2019 in je agenda.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.