Verder onderzoek naar combinatie verblijfsrecreatie en huisvestiging tijdelijk personeel op camping de Put

  •   70 keer gelezen
Foto: Google
Foto: Google

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 5 maart besloten om het principeverzoek voor de vestiging van tijdelijk personeel op camping de Put in Ottoland verder in behandeling te nemen. Dat betekent dat de gemeente een combinatie van verblijfsrecreatie en huisvesting van tijdelijk personeel op camping de Put verder gaat onderzoeken.

Belang
In 2018 ontving de gemeente Molenlanden een principeverzoek voor het realiseren van 150 standplaatsen (in twee fases) voor huisvesting van tijdelijk personeel op camping De Put in Ottoland. De camping is nu bestemd voor 'verblijfsrecreatie'. Structurele huisvesting van tijdelijk personeel is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk.

De gemeente Molenlanden wil daarom nader onderzoek doen en nagaan hoe een balans gevonden kan worden tussen de belangen van lokale ondernemers die behoefte hebben aan huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijk personeel en de behoefte aan mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. In het onderzoek worden ook meer algemene beleidsvraagstukken meegenomen rondom verblijfsrecreatie en flexwonen, zoals hoe om te gaan met huisvesting arbeidsmigranten en de druk op de woningmarkt. De gemeente vindt het van belang dat er gestreefd wordt naar voldoende draagvlak voor het principeverzoek. Het college van b en w verwacht van de initiatiefnemer dat hij hiervoor zelf in gesprek gaat met de verschillende betrokken partijen op en in de omgeving van camping de Put.

Planning
Het is aan de gemeente om een belangenafweging te maken. Als het proces volgens planning verloopt, verwacht het college van b en w medio juni een besluit te kunnen nemen over het (eventueel gewijzigde) principeverzoek.

Meer informatie is te vinden op: www.molenlanden.nl/camping-de-put.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.