Werkatelier regionale energiestrategie

  •   70 keer gelezen

Maandagavond 11 februari werd in De Til in Giessenburg weer een stap gezet richting een regionale energiestrategie (RES) voor de Alblasserwaard. In die zogenaamde RES moeten de gemeenten Gorinchem en Molenlanden keuzes maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de zogenaamde warmtetransitie in de gebouwde omgeving ("stoppen met aardgas") en de infrastructuur die daarvoor nodig is.

Op 21 januari was er al een bijeenkomst in Gorinchem geweest over het proces dat moet worden doorlopen. De bijeenkomst in Giessenburg ging een stap verder. Ze werd bijgewoond door zo'n 60 belangstellenden: raadsleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde bewoners. Zij kregen drie mogelijke scenario's voorgelegd:

  1. In het eerste scenario wordt de energie-opwekking geconcentreerd in bijvoorbeeld een paar grote windparken en/of zonneparken.

  2. Volgens het tweede scenario wordt de energie-opwekking juist zoveel mogelijk verspreid over het hele gebied in de vorm van allerlei kleinschalige projecten.

  3. In het derde scenario vindt de energieopwekking plaats langs de rivieren en de grote doorgaande rijks- en provinciale wegen.

Het leidde tot een druk gepuzzel en interessante discussies, want wat de één zag als een kans was voor de ander een bedreiging. De opbrengst van de avond gaat gebruikt worden om een voorkeurscenario op te stellen.

Wethouder Teunis Jacob Slob opende en sloot de bijeenkomst. Dat laatste deed hij met de woorden "Bedankt voor uw enthousiasme en de bereidheid om samen te werken en uit te wisselen". Met op de achtergrond, op één van de muren, de tekst "Think Green" – toepasselijker kon niet!

Nog een werkatelier

Op 25 maart is er weer een werkatelier waar het voorkeurscenario verder wordt uitgewerkt. Een kansrijke toekomstrichting voor energie ligt deze avond op tafel. Samen scherpen we het verhaal aan en bepalen we hoe het te realiseren is. Samen de schouders eronder!

U bent van harte welkom bij het werkatelier op de 25e maart. Deze avond is van 19.00 – 21.30 uur in het Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1, Gorinchem

De werkateliers worden verzorgd door ruimtelijk adviesbureau BVR. Aanmelden voor het werkatelier kan via ruimtelijk adviesbureau BVR: bart.bomas@bvr.nl


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.