Sociaal team Molenlanden

  •   105 keer gelezen

Soms heeft u meerdere vragen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld vragen over het omgaan met schulden, de opvoeding van uw kind, eenzaamheid of psychische klachten. Dan redt u het misschien even niet op eigen kracht. In dit geval kunt u terecht bij het sociaal team. De leden van het sociaal team zijn mensen die veel ervaring hebben op verschillende gebieden, zoals zorg, hulpverlening, participatie, opvoeding en financiën.

Drie gebieden
Het sociaal team Molenlanden werkt voor een groot gebied, daarom zijn er drie subteams gevormd: Oost, Midden en West. Alle subteams vormen samen het Sociaal team Molenlanden. In dit onafhankelijke team zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, waarbij de gemeente één van de partners is.

Nieuw logo voor Sociaal team Molenlanden
Met het ontstaan van Molenlanden zijn de sociale teams van Giessenlanden en Molenwaard samengevoegd in het Sociaal team Molenlanden. Daarom was een nieuw logo nodig. Het logo bestaat uit verschillende ringen die elkaar overlappen. Dit staat voor de verschillende organisaties die samen werken in één team. De kleuren staan voor: samen, mensgericht en lef. De ringen zijn open: het team staat in verbinding met andere partners én met de samenleving. De vorm van de ringen is afgeleid van het logo van Molenlanden. Dit is een unieke vorm, geen enkele hoek is gelijk. Net als onze inwoners!

Heeft u een vraag voor het sociaal team? Bel 088 75 15 000 of mail naar sociaalloket@jouwgemeente.nl.


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.