Provincie Zuid-Holland: Berm komt tot bloei

  •   69 keer gelezen

De Provincie Zuid-Holland maait de bermen langs de provinciale wegen op een andere manier dan voorgaande jaren: er wordt minder gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en na groot onderhoud worden er gebiedseigen zaadmengsels ingezaaid. Het doel: een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. 

Gevolgen voor de gemeente Molenlanden
Ook in/rondom de gemeente maait de provincie de bermen van de N214, N216, N479, N480, N481 en N482 voortaan anders. Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Op lange termijn ontstaat er een bloemrijke berm. Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei


Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gefuseerd tot de nieuwe gemeente Molenlanden. Gemeente Molenlanden is een innovatieve plattelandsgemeente met twintig karakteristieke kernen, gelegen in een weids en mooi deel van de Zuidelijke Randstad. Een gebied dat internationaal bekend is door het werelderfgoed: de molens van Kinderdijk.