Giessenlanden

Vanuit de raad Giessenlanden….

  •   10 keer gelezen

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 13 december en begint om 19.30 uur in de raadzaal. De vergadering kunt u live volgen via www.giessenlanden.nl.

Agenda raadsvergadering 13 december 2018

  • Spreekrecht geagendeerde onderwerpen
  • Het beëindigen van de subsidierelatie met de tennisverenigingen in Giessenlanden
  • Reparatie procedure: ontwerp-vvgb omgevingsvergunning Minkeloos 6 te Noordeloos
  • Eindejaarswijziging
  • Rapport projecten Giessenlanden
  • Vaststelling bestemmingsplan De Groene Wei Giessenburg (o.v.b. van ontvangst van de ontheffing natuurbeschermingswet)

Agenda en uitzending
De agenda met bijbehorende documenten vindt u op de website, onder het kopje 'raadsvergaderingen'. U kunt daar ook de link vinden, waarmee u tijdens de vergadering kunt meeluisteren en eerdere vergaderingen kunt terugluisteren.

Inspreken? Vragen?
Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken op de geagendeerde onderwerpen. Voor aanmelding spreekrecht en vragen over het raadswerk kunt u contact opnemen met de griffier, mevr. A. van Dijk, tel. 06-10 11 57 98 of e-mail griffier@giessenlanden.nl.