Molenwaard

Prestatieafspraken Molenwaard ondertekend

  •   18 keer gelezen
Prestatieafspraken Molenwaard
Prestatieafspraken Molenwaard

Op 3 december hebben de woningbouwcorporaties, de huurdersverenigingen en de gemeente Molenwaard prestatieafspraken voor 2019 ondertekend in 't Wingerds Hof in Wijngaarden. In de prestatieafspraken bepalen de drie partijen samen met welke thema's zij in het komende jaar aan de slag willen. De belangrijkste thema's voor 2019 zijn: verduurzaming, betaalbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen. 

Vooral het thema verduurzaming staat in de schijnwerpers de komende tijd. De woningbouwcorporaties hebben de komende jaren een grote opgave om sociale huurwoningen te verduurzamen. In de prestatieafspraken is afgesproken dat dit zo min mogelijk mag leiden tot huurstijgingen. Voor de komende jaren is dat de grootste uitdaging.

In Molenlanden worden in 2019 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met alle corporaties in het werkgebied, op basis van de nieuwe woonvisie die Molenlanden gaat maken. De afspraken in Molenwaard zijn een uitwerking van eerder gemaakte afspraken; vanwege de herindeling is er in Molenwaard voor gekozen om de afspraken voor 2019 beleidsarm te maken en voort te zetten wat er voor 2018 al was afgesproken.