Molenwaard

Intentieovereenkomst Molenaarsgraaf-Zuid getekend

  •   134 keer gelezen

De gemeente Molenwaard gaat samen met de grondeigenaren een haalbaarheidsonderzoek verrichten naar woningbouwmogelijkheden in het zuid-westen van zoeklocatie Molenaarsgraaf-Zuid. Wethouder Paul Verschoor heeft donderdag 22 november met hen een intentieovereenkomst gesloten.

'Voordat we concrete plannen kunnen maken voor woningbouw moeten we diverse onderzoeken uitvoeren. Is het financieel haalbaar op die locatie een wijk te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Hoe is de bodemgesteldheid om op te bouwen, hoe willen we het verkeer afhandelen en hoe kunnen we rekening houden met de molenbiotoop, het milieu en de omgeving', legt projectleider René Eldering uit. De intentieovereenkomst legt vast welke onderzoeken allemaal worden uitgevoerd en wie voor welk deel verantwoordelijk is.

De onderzoeken worden uitgevoerd in de zes maanden na ondertekening van de intentieovereenkomst. De uitkomsten zijn naar verwachting in de eerste helft van 2019 bekend. Tegen die tijd wordt ook gesproken over logische vervolgstappen. De bevolking wordt in het verdere proces meegenomen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Molenwaard twee inloopbijeenkomsten gehouden om in gesprek te gaan met de inwoners van Molenaarsgraaf over de nabije toekomst van hun kern. Een belangrijk onderwerp van deze bijeenkomsten was woningbouw: waar dat zou moeten gebeuren en aan welk type woningen behoefte bestaat.

De gemeenteraad heeft dinsdag 30 oktober positief besloten over het Ruimtelijk OntwikkelingsPerspectief (ROP) waarin de uitkomsten staan. Een van de uitkomsten is dat Molenaarsgraaf-Zuid (binnen dit grote gebied, grond gelegen in het zuid-westen) de eerste voorkeur is om nieuwe woningen te bouwen voor de inwoners van de kern.